Вісник НТУ “ХПІ”

В “ХПІ” з 1961 року видається збірник наукових праць “Вісник Харківського політехнічного інституту”. У 2001 у зв’язку з наказом ректора №158-1 від 07.05.2001 про “Упорядкування видання вісника НТУ” ХПІ “збірник був перейменований в Вісник Національного Технічного Університету” ХПІ “. На поточний момент вісник включений до переліку фахових видань України і виходить за серіями (26 серій).

Тематичний випуск «Машинознавство та САПР»

У 2005 році на кафедрі «ТММ і САПР» була створена тематична Редколегія Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Дане видання включено до переліку фахових видань України і виходить за серіями, що відображає наукові напрямки діяльності вчених університету і потенційних здобувачів наукових ступенів і звань.

У збірнику представлені результати досліджень кінематики, динаміки, напружено-деформованого стану елементів сучасних машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування. Він призначений для викладачів, наукових співробітників, фахівців.

З усіх питань видання статей у нашому Віснику звертайтеся:
61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, кімната 1101
телефон (+ 38-057) -707-69-02,  (+ 38-066) -714-66-97
e-mail: tma@kpi.kharkov.ua
Шаблон оформлення публікації можна знайти за посиланням.

Номери «Вісника НТУ” ХПІ “» ви можете знайти на сайті Вісника,

або на сайті бібліотеки НТУ “ХПІ”.

Comments are closed