Матеріали заочнику

Курс «Теорія механізмів і машин»

В курсі «Теорія механізмів і машин» (ТММ) вивчаються наукові основи побудови сучасних машин і механізмів, а також методи теоретичного та експериментального і дослідження.

Цей курс, що вивчається у вищій школі і є першим в циклі дисциплін машинознавства, виявляється для студентів одним з найбільш складних. Його засвоєння учнями полегшується при посиленні наочності навчального процесу. Успішне вирішення даного завдання студентами залежить і від доступності інформації по розділах курсу.

На сайті кафедри розміщені, курс лекцій за програмою машинобудівних факультетів, методичні посібники та завдання по ТММ для студентів заочної форми навчання, що дозволяють успішно вивчити теоретичний курс, виконати курсовий проект і скласти іспит.

Доступні матеріали:

 • навчальні посібники:
  • Кініцькій Я.Т. Теорія механізмів и машин: Підручник, – К .: Наукова думка, 2002. – 656 c., Опр.
  • Курсове проектування по ТММ. Уч.пособие для механічних і машинобудівних спеціальностей вузів. Під ред. А.С. Кореняко – До.: “Вища школа”, 1970, DjVu File 5.5 Мб.
  • Кореняко А.С. ТММ. Підручник для вузів. Изд.3-е, перераб. – Київ: «Вища Школа», 1976.
  • Філь П.В., Ахтямов А.М., Носко П.Л., Манько Н.В. Курсове проектування по теорії механізмів і машин. Луганськ: «Вид-во Восточноукр. национ. ун-ту ім. В. Даля », 2003. – 105 c.
 •  Носко П.Л., Філь П.В., Манько Н.В., Шісман В.Є. Тексти лекцій з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів заочної форми навчання. – Луганськ: Видавництво ВУНУ ім. В. Даля, 2002. – 122 с.
 • Теорія механізмів і машин. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочного навчання машинобудівних спеціальностей / Упоряд. Н. А. Ткачук, В. П. Ізюмський і ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – 44 с. робоча програма, PDF 0,7 Мб .;
 • питання до іспиту, PDF 0,05 Мб .;
 • завдання на курсовий проект, PDF 0,8 Мб .;
 • методичні вказівки:
  • До виконання курсового проекту з курсу «ТММ», PDF 1,1 Мб .;
   Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу теорії механізмів і машин для студентів заочного навчання машинобудівних спеціальностей / Упоряд. Н. А. Ткачук, В. Б. Зеленський та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 32 с. – На рус. яз.
  • Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу теорії механізмів і машин для студентів заочної форми навчання машинобудівних спеціальностей / сост. З. С. Сафонова, Г. А. Кротенко, А. А. Зарубіна і ін. – Х .: НТУ «ХПІ», 2014 року – 32 с.
  • Методичні вказівки для студентів до самостійної роботи з дисципліни «Теорія механізмів і машин» Упоряд .: П.Л. Носко, П.В. Філь, А.М., Ахтямов – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 29 с.
  • Методичні вказівки до оформлення текстових матеріалів і графічних робіт з теорії механізмів і машин для студентів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка» / Упоряд. А.М.Ахтямов, П.В.Філь.- Луганськ: Вид-во Восточноукр. держ. ун-ту, 2004. – 32 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин» (для студентів заочної форми навчання напряму «Інженерна механіка») / Упоряд .: П.Л.Носко, П.В.Філь – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005.-38 с.
  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Теорія механізмів і машин» і «Прикладна механіка» / Частина 1 // Упоряд .: О.М. Ахтямов, В.І. Бірюков, В.П. Литовченко та ін., – Луганськ: видавництво Східноукраїнського національного університету, 2002. – 55 с.
  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Теорія механізмів і машин» і «Прикладна механіка» / Частина 1 // Упоряд .: О.М. Ахтямов, В.І. Бірюков, В.П. Литовченко та ін., – Луганськ: видавництво Східноукраїнського національного університету, 2002. – 55 с.
  • За виконання силового розрахунку плоских важільних механізмів, PDF 0,43 Мб.
   Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки щодо виконання силового розрахунку плоских важільних механізмів для студентів машинобудівних спеціальностей / Упоряд. Н.А. Ткачук, В.Б Зеленський, Г.А. Кротенко і ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 20 с.
  • До виконання розділу курсового проекту «Кинематическое дослідження плоских шарнірно-важільних механізмів графоаналітичним методом», PDF 0,4 Мб .;
   Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання розділу курсового проекту «Кинематическое дослідження плоских шарнірно-важільних механізмів графоаналітичним методом» для студентів машинобудівних спеціальностей / Упоряд. Н. А. Ткачук, В. Б. Зеленський, Е. І. Зінченко та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 24 с. – Укр. яз.
  • Методичні вказівки до курсового проектування з теорії механізмів і машин «Синтез важільних механізмів» (Упор. А.М. Ахтямов. – Луганськ: ВУГУ, 1997. – 32 с)
  • Методичні вказівки до курсового проектування з теорії механізмів і машин, прикладної механіки «Синтез зубчастих передач із зовнішнім евольвентним зачепленням» / Упоряд .: Н.І.Велічко, П.Л.Носко, П.В.Філь. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. – 36 с.

Comments are closed