Публікації викладачів та керівників аспірантів

Публікації викладачів та керівників аспірантів за спеціальністю 255 у 2020 році

Статті

 1. A semi-analytical method for analys of contact interaction between structural elements along aligned surfaces / M.M.Tkachuk, A. Grabovskiy, M. A. Tkachuk, M. Saverska, I. Hrechka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/7 (103) 2020. Pp. 16-25. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.193985. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1939852. (Scopus).
 2. Протасов Р.B., Андриенко С.В., Устиненко А.В. Синтез зубчатых и цепных передач с эволютным профилем и их моделирование в CAD-системах // Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць. Мелітополь : МДПУ, 2020. № 17. С. 101-107. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/2711
 3. Marchenko A., Tkachuk M.A., Kravchenko S., Tkachuk M.M., Parsadanov I. (2020) Experimental Tests of Discrete Strengthened Elements of Machine-Building Structures. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. Pages 559-569. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-40724-7_57 (Scopus).
 4. Корж М. О., Радченко В. О., Куценко В. О., Попов А. І., Веретельник О. В., ТимченкоІ.Б., Ткачук М. А., Перфільєв О. В. Математичне та комп’ютерне моделювання нового ендопротеза з вуглець-вуглецевого композиту для міжтілового спондилодезу поперекового відділу хребта // Ортопедия, травматология и протезирование, 2020, №1. http://otp-journal.com.ua/article/view/200791. С. 46-53.
 5. Vorontsov Boris, Bosansky Miroslav, Kyrychenko Iryna, Kuzmenko Nataliya, Stupnytskyy Vadym, Kuleshkov Yuriy, Ustinenko Alexander. Methods of designing gear’s machining tools with the hyperboloid cutting part // Strojnícky časopis – Journal of Mechanical Engineering. – SjF STU in Bratislava, 2020. – Volume 70, No.1. – Pp.135–142. DOI: 10.2478/scjme-2020-0013. https://content.sciendo.com/view/journals/scjme/70/1/article-p135.xml (Scopus).
 6. Васильєв А.Ю., Куценко С.B., Петренко А.А., Льозний О.С. Дослідження захищеності тестових конструкцій корпусів бойових машин легкої категорії за масою // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 3–9.
 7. Грабовський А.В., Ткачук М.А., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Цендра Г.В., Шевченко А.В., Льозний О.С., Мосніцька Д.В., Чала Ю.С. Аналіз тенденцій впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 19–27.
 8. Малакей А. М., Грабовський А. В., Ткачук Г.В., Набоков А. В., Ткачук М.А., Льозний О.С., Голтвяниця О.С. Чисельні та експериментальні дослідження динаміки макету бронекорпусу легкоброньованої машини // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 49–60.
 9. 9. Назаренко С.А., Ткачук Н.А., Марусенко С.И. Эволюция в 20 веке разработок ученых и воспитанников ХПИ в области двигателестроения для военной техники // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С.66–86.
 10. Ткачук М.М. Аналіз впливу мікробудови нетканих матеріалів на їхні механічні властивості // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 99–118.
 11. Ткачук М.М., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Сєриков В.І., Волошина І. О., Андрусенко А. В. Методи, моделі та результати досліджень контактної взаємодії складнопрофільних тіл із урахуванням залежності характеристик матеріалу проміжних шарів від історії навантаження // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 119–142.
 12. Ткачук М.М., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Прокопенко М.В., Литвин Б.Я., Гулюк О.О., Вервейко Н.К., Овчаров Є.М. Розрахунково-експериментальне визначення жорсткості системи «вал – підшипникові опори» компресора нагнітача повітря // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 143–151.
 13. Parsadanov, I., Marchenko, A., Tkachuk, M., Kravchenko, S. et al., “Complex Assessment of Fuel Efficiency and Diesel Exhaust Toxicity,” SAE Technical Paper. 2020-01-2182, 2020, doi:10.4271/2020-01-2182. https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2020-01-2182/ (Scopus
 14. Андрієнко C.В., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Клочков І.Є. Математична модель та алгоритм оптимізації за масою трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ // Прикладні питання математичного моделювання». Херсонський національний технічний університет. 2020. Т. 3, No 2.2. С. 16-23.

Тези доповідей

 1. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Саверська М. С., Ткачук М. А., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І. Мікромеханічні моделі для дослідження службових характеристик елементів бойових броньованих машин // Науково-практична конференція “Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи”. Секція 2. Збірник тез доповідей. – Харків: НАНГУ, 2020. С. 128-129.
 2. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Васильєв А.Ю., Рікунов О. М. Фізико-механічні процеси і стани в елементах і системах легкоброньованих машин // Науково-практична конференція “Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи”. Секція 2. Збірник тез доповідей. – Харків: НАНГУ, 2020. С. 129-130.
 3. Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Клочков І.Є. Модифікований еволюційний алгоритм раціонального проектування зубчастих циліндричних редукторів та коробок передач // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / Академія технічних наук України. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. С. 56-57.
 4. Протасов Р.В., Устиненко О.В. Модифікація профілю прямозубих зубчастих коліс з еволютним зачепленням // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / Академія технічних наук України. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. С. 67-68.
 5. Васильєв А. Ю. Вдосконалення критеріїв ураження легкоброньованих машин кінетичними засобами ураження // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2020 року). – Львів : НАСВ, 2020. С. 17.
 6. Васильєв А. Ю., Куценко С. В., Шаталов О. Є. Врахування особливостей місцевості на можливість влучення в ціль при стрільбі по легкоброньованих машинах // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2020 року). – Львів : НАСВ, 2020. С. 17-18.
 7. Крилас В. Д., Литвин Б. Я., Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук М. М. Проблемні аспекти динаміки та напружено-деформованого стану високообертових елементів двигунів бронетанкової техніки // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2020 року). – Львів : НАСВ, 2020. С. 45-46.
 8. Малакей А. М., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Набоков А. В., Прокопенко М. В., Ткачук М. А., Васильєв А. Ю. Формування розрахункових моделей для забезпечення міцності елементів бойових броньованих машин // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2020 року). – Львів : НАСВ, 2020. С. 51-52.
 9. Ткачук М. М., Бібік Д. В., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Саверська М. С. Проектно-технологічні дослідження міцності елементів бойових броньованих машин при дії змінного просторово-часового розподілу навантаження // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2020 року). – Львів : НАСВ, 2020. С. 80-81.
 10. Oleksandr Ustynenko, Oleksiy Bondarenko, Volodymyr Serykov. Solving the Problem of Rational Design for a Two-stage Reducer by Using a Modified Evolutionary Algorithm // Proceedings of 7th International BAPT Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Prof. Kiril Arnaudov “Power Transmissions 2020” June 10–13, 2020, Borovets, Bulgaria. – Sofia, Bulgaria: Scientific-technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2020. – Pp. 115–122.
 11. Веретельник О. В., Малакей А. М., Ткачук М. М., Грабовський А. В., Васильєв А. Ю. Комп’ютерне моделювання динаміки системи остов-підвіска-бойовий модуль легкоброньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 299.
 12. Веретельник О. В., Малакей А. М., Набоков А. В., Ткачук М. А. , Мазур І. В. Контактна взаємодія елементів конструкцій із урахуванням властивостей проміжних шарів, які залежать від історії навантаження // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 300.
 13. Веретельник О. В., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Грабовський А. В., CаверськаМ. С., Ткачук М. М., Дьоміна Н. А., Іщенко О.А. Технологічні аспекти підвищення технічних характеристик виробів підприємств оборонно-промислового комплексу // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф.  MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 302.
 14. Грабовський А. В., Ткачук М. А., Шуть О. Ю., Заворотній А. В., Ткачук М.М., Малюта О. В., Льозний О. С. Моделі контактної взаємодії елементів систем об’єктів військової техніки // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 305.
 15. Клочков І. Є., Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Алгоритм оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 307.
 16. Литвин Б. Я., Шуть О. Ю., Малакей А. М., Ліпейко А. І., Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Рікунов О. М. Проектні дослідження елементів бойових броньованих машин: методи, моделі й алгоритми // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 309.
 17. Литвиненко О. В., Малакей А. М., Ткачук М. А., Грабовський А. В., ТкачукМ. М. Теоретичні основи проектно-технологічного забезпечення міцності елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф.  MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 310.
 18. Лісовол Я. М., Мухін Д. С., Набоков А. В., Заворотній А. В., Куценко С. В., Саверська М. С., ТкачукМ. М. Прикладні задачі забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин на основі моделювання динаміки, контактної взаємодії, деформації та міцності їх елементів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф.  MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 311.
 19. Назаренко С. О., Марусенко С. І., Ткачук М. А. Деякі основні розробки харківських політехників для авіаційних та ракетних двигунів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 312.
 20. Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук М. М., Волошина І.О., Андрусенко А. В., Мосніцька Д. В. Забезпечення заданих динамічних характеристик елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 314.
 21. Ткачук М. А., Литвиненко О. В., Зарубіна А. О., Кротенко Г. А., Ткачук М. М., Заворотній А. В. Технології розрахунково-експериментальних досліджень найбільш відповідальних та навантажених елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 315.
 22. Ткачук М. М. Вплив мікроструктури на властивості матеріалів мережевої будови для виготовлення елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 316.
 23. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ліпейко А. І., Шуть О. Ю. Ткачук М. А., Хлань О. В. Міцнісні, жорсткісні та динамічні характеристики крильчаток нагнітачів повітря дизельних двигунів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 317.
 24. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Саверська М. С., Васильєв А. Ю., Шуть О. Ю. Розрахунково-експериментальні дослідження елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 318.
 25. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Богач А. С., Голтвяниця О. С., Волошина І. О., Чала Ю. С. Дослідження напружено-деформованого стану та контактної взаємодії елементів гідропередач для перспективних танкових трансмісій // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 319.
 26. Цендра Г. В., Шевченко А. В., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Ткачук М. А., Ткачук М. М., Грабовський А. В. Теоретичні основи моделювання фізико-механічних процесів і станів у бойових броньованих машинах // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XХVІII Міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IV. С. 320.

 

 

Comments are closed