Вісник НТУ “ХПІ” old

В “ХПІ” з 1961 року видається збірник наукових праць “Вісник Харківського політехнічного інституту”. У 2001 у зв’язку з наказом ректора №158-1 від 07.05.2001 про “Упорядкування видання вісника НТУ” ХПІ “збірник був перейменований в Вісник Національного Технічного Університету” ХПІ “. На поточний момент вісник включений до переліку фахових видань України і виходить за серіями (26 серій).

Тематичний випуск «Машинознавство та САПР»

У 2005 році на кафедрі «ТММ і САПР» була створена тематична Редколегія Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Дане видання включено до переліку фахових видань України і виходить за серіями, що відображає наукові напрямки діяльності вчених університету і потенційних здобувачів наукових ступенів і звань.

У збірнику представлені результати досліджень кінематики, динаміки, напружено-деформованого стану елементів сучасних машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування. Він призначений для викладачів, наукових співробітників, фахівців.

З усіх питань видання статей у нашому Віснику звертайтеся:
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, кімната 1101
телефон (+ 38-057) -707-69-02
e-mail: tma@kpi.kharkov.ua
Шаблон оформлення публікації можна знайти за посиланням.

Вісник № 39 (1211) 2016

Тематичний випуск «Нові рішення в сучасних технологіях»

У журналі представлені статті, в яких відображені результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій. Заснований в 2001 році, виходить 4 рази на рік, мови видання – українська, російська, англійська. Журнал включений в Ulrich’s Periodical Directory, індексується в Index Copernicus, Google Академія.

Тематичний випуск «Проблеми механічного приводу»

Серія заснована в 2004 році, з 2008 року її тематична редколегія розташовується на кафедрі «ТММ і САПР». Входить до переліку фахових видань України, включена в Ulrich’s Periodical Directory, індексується в Google Академія. Видаються дві збірки в рік.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок в області зубчастих передач і редукторобудуванні, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій і підприємств. Традиційно більшість статей містять матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми якості і довговічності зубчастих передач і механічного приводу” “ЗП”.

З усіх питань видання статей у нашому Віснику звертайтеся:
61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, кімната 1101/9
телефон:
(+ 38-057) -707-64-78
(+ 38-067) -398-33-83 (моб.) Устиненко Олександр Віталійович, заст. відповідального редактора
e-mail: ustin1964@tmm-sapr.org
Правила оформлення публікації можна знайти за посиланням.

Номери «Вісника НТУ” ХПІ “» ви можете знайти на сайті бібліотеки НТУ “ХПІ”.

Comments are closed