Редколлегия и редакционный совет


Редакційна колегія серії:

відповідальний редактор — О.А.Пермяков, д-р техн. наук, проф.;

заступник відповідального редактора — О.О.Клочко, д-р техн. наук, проф;

відповідальний секретар — Є.В.Басова, канд. техн. наук, доцент:

відповідальний секретар — М.С.Іванова, канд. техн. наук, доцент.

 

Члени редколегії:

С.С. Добротворський, д-р техн. наук, проф.;

В.Д. Ковальов, д-р техн. наук, проф. ректор ДДМА;

Ю.А. Сизий ,д-р техн. наук, проф.;

В.В. Кальченко, д-р техн. наук, проф.;

В.А. Пасічник, д-р техн. наук, проф., зав. каф. ІТМ, НТУУ «КПІ»

В.С. Антонюк,  д-р техн. наук, проф. НТУУ «КПІ»;

Д.В. Сталінський, д-р техн. наук.;

В.М. Ступницький, д-р техн. наук, Львівська Політеха;

М.М. Кане, д-р техн. наук, проф. Мінський НТУ;

М.С. Степанов, д-р техн. наук, проф.;

Є.В. Мироненко, д-р техн. наук, проф. ДДМА;

В.А. Фадєєв, д-р техн. наук, проф.;

В.Д. Хіцан, д-р техн. наук, проф.;

О.М. Шелковий, д-р техн. наук, проф.

Г.Л. Хавін, д-р техн. наук.


Адрес редакции: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», ул. Багалия 21, Харьков, 61002, Украина,
каф. «Технология машиностроения и металлорежущие станки».

Тел .: +38 (057) 707-66-25

E-mail: e.v.basova@list.ru, klochko21@rambler.ru