Правила прийому


Шановні абітурієнти!

В умовах переходу України на ринкову економіку і інноваційний шлях розвитку, основним фактором розвитку повинен стає інтелект і освіченість нації. Навчання в такому провідному вузі України, як НТУ «ХПІ» створює умови не тільки для отримання престижного диплома, але, перш за все, дозволяє самореалізуватися і забезпечувати собі гідне життя в майбутньому.

Своє завдання кафедра бачить в забезпеченні високого рівня підготовки фахівців в області технології машинобудування і металорізальних верстатів, в проведенні наукових досліджень, які відповідають вимогам XXІ століття.

Загальні правила вступу представлені на сторінці приймальної комісії НТУ «ХПІ».

За більш детальною інформацією обвалюються на кафедру за телефонами:

  • Приймальна комісія МШ факультету липень-серпень 70-76-940;
  • Приймальна кафедри 707-66-25;
  • E-mail: khpi.msh.tms@yandex.ru.