Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу НТУ «ХПІ»

DEPARTMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS

Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу НТУ «ХПІ» - DEPARTMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS

Головна сторінка


 Ласкаво просимо на сайт кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу НТУ «ХПІ»!

 

 

 

Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу створена у листопаді 2021 року шляхом реорганізації кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Якименко-Терещенко Наталія Василівна.

Мета кафедри – сприяння гармонійному розвитку особистості та забезпечення підготовки нової генерації професіоналів, які володіють сучасним економічним та управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проєктної, виробничо-технологічної діяльності у сфері туристичного і готельно-ресторанного бізнесу.

Основні принципи роботи кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу:

 • забезпечення відповідності європейським і національним стандартам якості вищої освіти;
 • студентоцентрований підхід до навчання;
 • залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності;
 • безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання;
 • організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти.

 

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

242 «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»

 

Підготовка здобувачів здійснюється за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за освітніми програмами:

 • ОП «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр)
 • ОП «Готельно-ресторанний бізнес» (бакалавр)
 • ОП «Туристичний бізнес» (бакалавр)
 • ОП «Туризм і рекреація» (бакалавр)
 • ОП «Готельно-ресторанний бізнес» (магістр)

Презентація кафедри

 

Студенти кафедри здобувають сучасну освіту в галузі «Сфера обслуговування», яка дозволить  їм знайти роботу у провідних національних та міжнародних компаніях на посадах:

 • фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.);
 • фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)
 • фахівець із готельної справи;
 • фахівець із ресторанної справи;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • фахівець з готельного обслуговування;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування;
 • організатор туристичної та готельної діяльності;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • консультант з подорожей та організатор подорожей;
 • агенти з туризму;
 • інші фахівці в галузі управління (інспектор з туризму).

Кафедра має тісні взаємозв’язки з провідними підприємствами сфери обслуговування як в Україні, так і за кордоном. Студенти мають можливість застосувати свої знання на практиці та поглиблювати здобуті навички зі спеціальності.

Професорсько-викладацький склад кафедри – колектив професіоналів і креативних особистостей, які, прагнучи постійного удосконалення освітнього процесу, впроваджують сучасні підходи до викладання дисциплін, найбільш сучасні види навчальних занять, залучають студентів до участі у різноманітних пізнавальних, наукових, дослідних, спортивних позааудиторних заходах.

Подорожі змінюють нас, допомагають нам зростати та розвиватися. Подорожі – це найкраща освіта сучасного світу!

 

 

_