Професорсько-викладацький склад

професор НТУ “ХПІ”,
зав. кафедрою

професор,
д. т. н.

професор,
д. п. н., к. т. н.

професор, д. ф.-м. н.

доцент, к. т. н.,
професор НТУ “ХПІ”

доцент, к. ф.-м. н.

доцент, к. ф.-м. н.

к. ф.-м. н.,
доцент НТУ “ХПІ”

к. т. н.,
доцент НТУ “ХПІ”

к. т. н.,
доцент НТУ “ХПІ”

к. т. н.,
доцент НТУ “ХПІ”

доцент НТУ “ХПІ”

старший викладач