Запрошуємо випускників келеджей та технікумів до вступу

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступати на на перший курс (зі скороченим строком навчання) або старші курси – другий і третій на наші  спеціальності.

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста