101 Екологія (Інженерна екологія)

101.02  Інженерна екологія

101 ** Екололгічний менеджмент та екоінновації

** небюджетна конкурсна пропозиція

131 Прикладна механіка (Прикладна механіка)

131.01  Інтегровані технології машинобудування

131.02  Інструментальне виробництво

131.03  Технологія автоматизованого виробництва

131.04 Металорізальні верстати та системи

131.05 Інженерія логістичних систем

131.06 SMART-гідропневмосистеми

131.08 Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

131.09 Комп’ютерізоване ливарне виробництво, жудожнє та ювелірне литво

131.10 Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи

131.11 Зварювання та спорідненні процеси та технології

131.12 Комп’ютерне моделювання технічних систем

131. ** Логістичні системи і комплекси

131 ** Інженерія мехатронних гідропневмосистем

131 ** Комп’ютеризовані системи управління в ливарному виробництві

131 ** Інформаційні технології в обробці тиском

131 ** Новітні технології зварювання

** небюджетна конкурсна пропозиція

 

132 Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів)

132.01  Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

132.02  Нові функціональні матеріали та нанотехнології

 

133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)

133.01  Автомобілі і трактори

133.02  Автоматизоване проектування транспортних засобів  високої прохідності

133.03 Машини і механізми нафтогазових промислів

133.04  Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133.05  Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

133.08  Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні

133.09  Мехатронні системи транспортних засобів

133 ** Автомобілі та трактори

133 ** SMART- технології в підйомно-транспортних машинах

133 ** Автоматизоване проектування спеціальної техніки

** небюджетна конкурсна пропозиція

145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)

145.01 Комп’ютерний інжинірінг у відновлювальній енергетиці

 

183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

183.01 Технології захисту навколишнього середовища

 

263 Цивільна безпека (Охорона праці)

263.01  Охорона праці

263 ** Безпека та здоров’я у професійній діяльності

** небюджетна конкурсна пропозиція

 

274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)

274.01  Автомобілі та автомобільне  господарство

274 ** Гібридні, електричні і традиційні автомобілі: конструкція, експлуатація, діагностика і логістика

** небюджетна конкурсна пропозиція