Витяг з протоколу №3 засідання Вченої ради навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту  НТУ «ХПІ»

Витяг з протоколу №3 засідання Вченої ради навчально-наукового інституту механічної інженерії та транспорту  НТУ «ХПІ»

План 

роботи Вченої ради навчально-наукового інституту 

механічної інженерії та транспорту 

 НТУ «ХПІ»  

на засіданні 27.04.21 р., протокол №3. 

1. Кадрові питання (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

2. Показники по прийому 2021 р. Затвердження «Порядку визначення спеціалізації для абітурієнтів Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту, які вступають на базі повної загальної середньої освіти та рівня «молодший спеціаліст» на спеціальності 131 «Прикладна механіка» і 133 «Галузеве машинобудування»» (доповідач: директор проф. Єпіфанов В.В.). 

3. Про підсумки наукової діяльності та пріоритетні  напрями розвитку науки в університеті в 2021 р. (доповідач: заступник директора доц. Клітной В.В.).  

4. Про результати анкетування студентів  (доповідач: заступник директор проф. Сергієнко М.Є.). 

5.    Щодо заходів направлених на проведення міжнародної конференції MicroCAD-2021 (доповідач: заступник директора доц. Клітной В.В.). 

6.    Забезпечення прийомної компанії до аспірантури у 2021 році (доповідачі: заступник директора доц. Клітной В.В., завідувачі кафедрами). 

7. Про хід підготовки магістрів наукового спрямування до захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт (доповідачі: завідувачі кафедрами). 

8.    Різне. 

 

Вчений секретар Вченої ради ННІ МІТ НТУ «ХПІ» – ст. викладач кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» Ільїнська Ольга Ігорівна (Email: olha.ilinska@khpi.edu.ua , корпус У-1, ауд. 1201)

 

Наказ про затвердження складу Вченої ради ННІ МІТ

 

План роботи ВЧЕНОЇ РАДИ Навчально-наукового інституту МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ НТУ «ХПІ» на весняний семестр 2020-2021 навчального року