Національний фонд досліджень України оголошує новий конкурс “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” деталі

Про оголошення конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2021 році деталі

Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок у 2021 році деталі

Науково-дослідні роботи вчених спрямовані на інноваційний розвиток країни. Створюються нові технології для сучасних виробництв, нові зразки техніки. В інституті працюють наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження в галузі механіки,  машинобудування, матеріалознавства, гідроенергетики, транспорту, екології та інших. У 2018 році виконуються 3 фундаментальних і 5 прикладних наукових робіт обсягом біля    7 мільйонів гривень.

В аспірантурі та докторантурі навчається біля 60 аспірантів та 3 докторанти. На кафедрах діють 4 спецради з захисту докторських дисертацій з 5 спеціальностей, щорічно захищаються 3-4 докторські та 13-18 кандидатських дисертацій. За останні роки співробітниками надруковано більше 250 робіт, що входять до науко-метричних баз Scopus та Web of Science. За результатами наукових робіт у 2017 році видано понад 800 наукових праць, з яких біля 100 у світових журналах за кордоном, більше 160 робіт надруковано у співавторстві зі студентами, а 45 наукових праць – студентами самостійно. За останні роки вчені отримали Державну премію України в галузі науки і техніки, 3 науковці нагороджені преміями Президента України для молодих вчених.

Інститут має творчі стосунки з університетами іноземних держав, що дозволяє йому інтегруватися в світовий науковий та освітній простір. На підставі грантів щорічно викладачі та студенти виїжджають до закордонних університетів на включене навчання, виробничу практику, наукові конференції та стажування.

Об’єм держбюджетної, прикладної та госпдоговірної тематики кафедр становлять:

  • держбюджетна – 835 тис. грн.;
  • прикладна – 4550 тис. грн.;
  • фундаментальна – 1310 тис. грн.

Загалом – біля 6800 тис. грн.