Геворкян Юрій Левонович

Геворкян Юрій Левонович

Посада – професор кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ ім. Горького, 1968 р.)
Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук (1975 р.)
Вчене звання – професор кафедри вищої математики (2005 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Коло наукових інтересів – наукові дослідження з питань математичного моделювання фізичних процесів з використанням рівнянь математичної фізики. Функціональний аналіз, геометрія Банахових просторів.

Професор. У 1968 році закінчив Харківський Державний Університет за фахом “Математика”, має кваліфікацію – математик, викладач математики. Без відриву від роботи успішно захищає кандидатську дисертацію по геометрії Банахових просторів, високо оцінену фахівцями. У дисертації уперше висловлена правильна гіпотеза розв’язання проблеми Банаха, підтверджена згодом. Кандидат фізико-математичних наук з 1975 р. Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєне в 1979 р. Стаж педагогічної роботи в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) – 45 років. У Харківському політехнічному інституті (ХПІ)  1968–1975 рр. працював на посаді асистента, в 1975–1977 рр. – старший викладач, 1977–1987 рр. – доцент кафедри вищої математики; з 1987 року по 2021 рік – завідувач кафедри вищої математики НТУ “ХПІ”. У 2005 р. надано звання професора кафедри вищої математики.

Проводить організаційну роботу по розвитку наукового потенціалу кафедри. Як завідувач кафедри очолює роботу з удосконалення навчального процесу і його методичного забезпечення з метою поліпшення методики викладання лекційних курсів, проведення практичного зайняття; введенню сучасних технологій навчання(модульно-рейтинговий контроль знань студентів, комплексні індивідуальні завдання); використання ПК в традиційному курсі вищої математики і інше. Надає допомогу аспірантам і молодим викладачам кафедри при освоєнні ними методики проведення зайняття. Постійно притягувався до роботи навчально-методичної комісії Мінвузу України, де брав участь в розробці програми курсу “Вища математика” для інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ України, рецензував підручники, навчально-методичні посібники. З 1980 р. працював заступником голови, а з 1988 р. – головою предметної комісії на вступних іспитах в НТУ “ХПІ”. Очолює постійно діючий методичний семінар кафедри.

Приділяє значну увагу розробці сучасної навчально-методичної літератури для поліпшення якості самостійної роботи студентів. Підготував і видав більше ніж 30 навчально-методичних робіт, серед яких 16 навчальних і 10 навчально-методичних посібників і 3 підручники, написаних в співавторстві. Має 10 навчальних посібників і підручник з грифом Міносвіти України, які є базовими для вивчення і відображають сучасні погляди в педагогіці на питання фундаментальної підготовки інженерів з математики. Серед них навчально-методичний посібник з вищої математики, який забезпечив вивчення дисципліни “Вища математика” студентами заочного відділення 1 і 2 курсів, а також під його редакцією підготовлений і видана збірка вправ з рішеннями для вступаючих у ВНЗи для підготовчого відділення.

Багаторічний досвід викладання вищої математики в інженерно-технічному ВНЗ дав можливість підготувати до друку навчальний посібник з грифом Міносвіти України “Вища математика в прикладах і завданнях” в двох томах, який орієнтований на самостійну роботу студентів.

Активна організаційна і методична робота професора Геворкяна Ю.Л. як завідувача кафедри сприяла захисту дисертацій викладачами кафедри.

За час його завідування кафедрою були захищені 4 докторських дисертації (Ольшанський В.П., Батигин Ю.В., Пиротти Э.Л., Григорьєв А.Л.), і 11 кандидатських дисертацій (Полянська Т.С., Чикина Н.А., Співак А.В., Балака М.Е., Черемская Н.В., Марченко Т.Н., Першина Ю.В., Потаніна Т.В., Кулик С.И., Духопельников С.В., Антонова И.В.).

Впродовж багатьох років активно веде наукові дослідження з питань математичного моделювання фізичних процесів з використанням рівнянь математичної фізики. Був відповідальним виконавцем в 12 госпдоговірних роботах на кафедрі. Серед них: “Дослідження теплових деформацій в потужних паротурбінних агрегатах” (Центральний котлотурбінний інститут, м. Санкт-Петербург), “Дослідження поширення электро-магнитных хвиль крізь неоднорідні тіла” (ХІІТ, м. Харків) і інші. При виконанні однієї з цих тим були виведені умови застосування математичних моделей і методів рішення інтегральних рівнянь Фредгольма 1-го роду, які враховують некоректність завдання, побудовані на дослідженні методів регуляризації по А. Н. Тихонову. В результаті інших досліджень було отримано аналітичне вираження для визначення поля тисків у разі двомірного розподілу ефективної в’язкості мастильної рідини.

Науковий напрям досліджень – функціональний аналіз, геометрія Банахових просторів.