Першина Юлія Ігорівна

Першина Юлія Ігорівна

Посада – завідувач кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (ХНУ, 2000 р.)
Науковий ступінь – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2012 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Коло наукових інтересів – математичне моделювання за допомогою нових інформаційних операторів, розв’язання задач комп’ютерної томографії, в тому числі з суттєвим врахування неоднорідної внутрішньої структури відновлюваного об’єкта, розвиток теорії наближення розривних функцій.

Завідувач кафедри з лютого 2022 року. Доктор фізико-математичних наук.

Юлія Ігорівна у 2000 році закінчила з відзнакою ХНУ ім. В.Н.Каразіна механіко-математичний факультет та отримала спеціальність математик, викладач математики та інформатики. З 2006 року працює на кафедрі вищої математики. Бере участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних роботах у сфері математичного моделювання в комп’ютерній томографії. Захистила у 2007 році дисертацію на тему «Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій».

У 2008 р. стала переможцем Третього обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» в номінації «Математика та інформатика». У 2009 і 2012 рр. отримала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Має більше ніж 100 публікацій, з них 1 монографія, 37 статей в наукових виданнях України, 3 патенти, 5 доповідей на міжнародних конгресах (Норвегія, Китай, Англія, Польща), 2 навчальні посібники та 5 навчально-методичних посібників.

Першина Юлія Ігорівна веде активну організаційну, методичну та наукову роботу. Лауреат премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України (розпорядження Кабінету міністрів від 15 червня 2011 р. № 536-р). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2013 роки. (Постанова № 5 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки від 07 листопада 2011 року). Грамота Національної академії наук України за цикл робіт «Розв’язання тривимірної та чотиривимірної задач комп’ютерної томографії з використанням операторів інтерфлетації та мішаної апроксимації» (постанова Президії НАН України №36 від 15.02.2012 р.).

З 2012 р. – доцент кафедри вищої математики. У 2015 році захистила докторську дисертацію. Подяка Міністерства освіти та науки України (2016 р.). Міжнародний грант на участь в 7th European Congress of Mathematics, July 18 – 22, 2016 (Берлін, 2016р). Грамота Міністерства освіти та науки України (2018 р.). Міжнародний грант на участь в International Congress of Mathematicians – ICM2018, held at Riocentro Convention Center, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, from August 1–9, 2018. Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2018 р.). Міжнародний грант на участь в 8th European Congress of Mathematics, July 5 – 11, 2020 (Portorož, Slovenia, 2020 р.).

Науковий напрям досліджень – розробка нових методів розв’язання тривимірної та чотиривимірної задачі комп’ютерної томографії, створення теорії наближення розривних функцій розривними сплайнами та застосування її до математичного моделювання в комп’ютерній томографії.