Потаніна Тетяна Володимирівна

Потаніна Тетяна Володимирівна

Посада – доцент кафедри
Кваліфікація – математик, викладач математики (ХДУ, 1990 р.)
Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Вчене звання – доцент кафедри вищої математики (2012 р.)
Викладає курс «Вища математика»
Коло наукових інтересів – застосування методів інтервального аналізу в задачах оптимізації технологічних процесів в обладнанні АЕС.

Випускниця механіко-математичного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького (ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Закінчила аспірантуру на кафедрі «Парогенераторобудування» НТУ «ХПІ» і у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.13.07 – Автоматизація процесів управління на тему «Вдосконалення методів і моделей для автоматизації процесу управління розподілом навантажень між енергоблоками АЕС» (науковий керівник – д.т.н., проф. Єфімов А.В.).

Кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики. Опублікувала більше ніж 30 наукових статей, 5 методичних посібників, бере участь в міжнародних науково-технічних конференціях, організованих ГНТЦ по ядерній і радіаційній безпеці, Польською Академією Наук і др. Областю наукових інтересів є проблеми надійності енергетичного устаткування.