Аспіранту

Робочі навчальні програми для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Математичне та фізичне моделювання при проектуванні та виробництві інформаційних кабельних систем

Фізико-технічні методи та нанотехнології при створенні оптоволоконних кабельних систем 

Надійність та методи неруйнівного контролю електроізоляційних конструкцій