Штат кафедри

Завідувач кафедри


КЄССАЄВ Олександр Геннадійович
доцент, кандидат технічних наук
ORCID: 0000-0001-5601-5955

ResearcherID: H-6837-2018
Scopus ID: 57190942395
Google Scholar: vUOqixUAAAAJ
e-mail: Kiessaiev.Oleksandr@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел. +38(057)707-66-63
Наукові інтереси: сильні магнітні та електромагнітні поля; дротова і бездротова передача даних.

Професорсько-викладацький склад


БЕЗПРОЗВАННИХ Ганна Вікторівна
професор, доктор технічних наук
ORCID: 0000-0002-9584-3611
ResearcherID: V-2602-2017
Scopus ID: 7801310923
Google Scholar: xX3pb2AAAAAJ
E-mail: hanna.bezprozvannukh@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел. +38 (057)707-60-10
Наукові інтереси: розробка теоретичних положень основ визначення технічного стану твердої ізоляції кабелів, у тому числі і енергоблоків атомних електричних станцій, залежно від типу ізоляції, конструкції і режиму експлуатації; діагностика твердої ізоляції елементів електроізоляційної, кабельної, конденсаторної і оптоволоконної техніки.

ЩЕБЕНЮК Леся Артемівна
професор, кандидат технічних наук
Google Scholar: tdRQ2rUAAAAJ
E-mail: Lesia.Shchebeniuk@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел. +38(057)707-65-44
Наукові інтереси: вдосконалення способів контролю характеристик електроізоляційних матеріалів і конструкцій; вдосконалення способів і зниження дисперсії параметрів електроізоляційних матеріалів.

ЛОМОВ Сергій Георгійович
доцент, кандидат технічних наук
E-mail: Serhii.Lomov@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел. +38(057)707-65-44
Наукові інтереси: швидкодіючі електродинамічні приводи; швидкодіюча паливна апаратура на основі швидкодіючих електродинамічних приводів; розробка пристроїв для сейсмічних досліджень у транзитній зоні; електромагнітні процеси в силових кабельних лініях; розробка пристроїв для очищення перфорації та ПЗП нафтодобувних скважин на основі електровибуху; металічна плазма.

ГОЛИК Оксана Вячеславівна
доцент, кандидат технічних наук
Google Scholar: EFOT63oAAAA
E-mail: Oksana.Holyk@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел. (057) 707−65−44
Наукові інтереси: вдосконалення методів контролю та діагностики електроізоляційних матеріалів і конструкцій; питання стандартизації, надійності і якості кабельно-провідникової продукції.

МОСКВІТІН Євген Сергійович
старший викладач, кандидат технічних наук
ORCID: 0000-0002-0219-8642
ResearcherID: U-7757-2017
Google Scholar: GJTCqCYAAAAJ
e-mail: Moskvitin@kpi.kharkov.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел. +38(057)707-60-10
Наукові інтереси: методи випробувань високовольтних кабелів; питання інформаційних технологій на виробництві електричної ізоляції; діагностика технічного стану електроізоляційних матеріалів; хімічні процеси в целюлозі; механічні характеристики паперової ізоляції; методи математичного моделювання електроізоляційних конструкцій.


ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Володимирович
доцент, кандидат технічних наук
Google Scholar: VrZQCGAAAAAJ

e-mail: Volodymyr.Zolotarov@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел. +38(057)707-60-10
Наукові інтереси: методи випробувань високовольтних кабелів; новітні технології виготовлення кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією


ЛОЖКІН Руслан Сергійович
старший викладач, кандидат технічних наук
ORCID: 0000-0002-5049-514X
Google Scholar: BIjMmEsAAAAJ
E-mail: Ruslan.Lozhkin@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел. +38(057)707-65-44
Наукові інтереси: прискорювальна техніка; перспективні радіаційні екотехнології; радіаційно-хімічні технології; термоядерна енергетика; техніка сильних електричних і магнітних полів.


ГОНТАР Юлія Григорівна
старший викладач, кандидат технічних наук
ORCID: 0000-0002-4433-7305
Google Scholar: bAigNvIAAAAJ
E-mail: Yuliia.Gontar@khpi.edu.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел. +38(057)707-60-10

Навчально-допоміжний склад


ВИДРЯ Анатолій Васильович
завідувач лабораторією
E-mail: Vydrya@kpi.kharkov.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел.+38(057)707-60-10

ХОРУЖЕНКО Антоніна Михайлівна
інженер 1 кат.
E-mail: Horuzhenko@kpi.kharkov.ua
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 138, тел.+38(057)707-60-10

СКІБІН Валерій Павлович
інженер 1 кат.
E-mail: Skibin.V.P@gmail.com
Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел.+38(057)707-65-44

СКІБІНА Світлана Павлівна
інженер 1 кат.
E-mail: Skibina@kpi.kharkov.ua

Контакти: корпус ЕК, каф. ЕІКТ, к. 139, тел.+38(057)707-65-44