ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ №131

    Технічний комітет стандартизації №131 “Електроізоляційна та кабельна техніка” створено наказом Держстандарту України від 19.03.99 року N 126.  До складу технічного комітету входить понад 20 промислових та науково-дослідних організацій.

     Голова ТК 131 – д.т.н., проф. Щерба Анатолій Андрійович

     Заступник Голови ТК 131 – д.т.н., проф. Безпрозванних Ганна Вікторівна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, тел. (057) 707-60-10, e-mail: hanna.bezprozvannukh@khpi.edu.ua

     Відповідальний секретар ТК 131 – к.т.н., проф. Щебенюк Леся Артемівна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, тел. (057) 7076544, e-mail: Lesia.Shchebeniuk@khpi.edu.ua

      Комітетом проводиться робота з удосконалення нормативної бази і створенню державних стандартів України з кабельної техніки, які орієнтують виробників кабельної продукції на світові рівні показників якості при проектуванні, виробництві та випробуваннях. Технічний комітет разом із МНС став ініціатором створення вітчизняних стандартів з пожежної стійкості кабельних виробів. Результатом цієї роботи є розробка вимог до кабельно-провідникової продукції, що використовується АЕС, метрополітеном і іншими соціально важливими об’єктами; внесені зміни в нормативну документацію відповідних міністерств і відомств.

     Положення про технічний комітет стандартизації ТК 131 “Електроізоляційна та кабельна техніка” затверджено Наказом N 290 Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”) 29 вересня 2016 року.

        СТРУКТУРА ТК №131 “Електроізоляційна та кабельна техніка”

ПК 131А
“Кабельна техніка” 
Голова ПК – к.т.н. Антонець Ю.О., технічний директор ПАТ “ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ”
IEC/TC 20 Електричні кабелі
IEC/TC 20/ SC 20A Високовольтні кабелі
IEC/TC 20/ SC 20B Низьковольтні кабелі
IEC/TC 46/ SC 46A Коаксіальні кабелі
IEC/TC 86/ SC 86A Волокна та кабелі
IEC/TC 55 Обмотувальні проводи
IEC/TC 7 Проводи повітряний ліній
ПК 131Б
“Електроізоляційні матеріали та ізоляційна техніка” 
Голова ПК – к.т.н. доц. Ломов Сергій Георгійович
IEC/TC 15 Ізоляційні матеріали
IEC/TC 15/ SC 15C Ізоляційні матеріали. Визначення
IEC/TC 98 Системи електричної ізоляції
IEC/TC 2 Обертові машини. Методи і процедура контролю.
IEC/TC 2/SC2G Класифікація ізоляційних систем обертових машин.
IEC/TC 14 Силові трансформатори.
IEC/TC 17 Високовольтна комутаційна апаратура
IEC/TC 36 Ізолятори, ізоляційні втулки, ізолятори для підстанцій
ПК 131В
“Діагностика електричної ізоляції та методи випробувань”
 Голова ПК – д.т.н., проф. Безпрозванних Ганна Вікторівна
IEC/TC 15/ SC 15E Ізоляційні матеріали. Методи контролю.
IEC/TC 33 Силові конденсатори.
IEC/TC 40 Конденсатори і резистори для електричної апаратури.
IEC/TC 101 Електростатика
ПК 131Г
“Пожежна безпека кабельно-провідникової продукції” Голова ПК – Пушкар Анатолій Петрович, Президент асоціації “УКРЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ”
IEC/TC 20 Електричні кабелі