Навчально-методичний комплекс дисципліни

Electrotechnical Materials
Високовольтні електроізоляційні системи
Волоконно-оптичні кабельні системи
Анотація

Силабус

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних системах
Силабус (в розробці)
Інформаційні технології в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці
Кабельна техніка
Конденсаторна техніка
Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці
Монтаж, експлуатація та діагностика кабельних систем
Надійність та діагностика
Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій
Основи наукових досліджень
Основи оптоволоконної техніки: кабелі зв'язку
Прикладне математичне та фізичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці
Прикладне програмування в електроізоляційній кабельній та оптоволоконній техніці
Проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та електромеханіки
Проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем
Силабус (в розробці)
Розрахунок та конструювання електроізоляційних конструкцій
Розрахунок та технологія виготовлення оптичних кабелів
Розрахунок та технологія виготовлення силових кабелів та проводів
Силові кабельні системи для електроенергетики
Системи діагностики електроізоляційних конструкцій
Теорія електромагнітних полів в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці
Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем
Силабус (в розробці)
Технологічні лініі для виробництва силових та оптичних кабелів
Фізика діелектриків
Фізичні основи оптоволоконної техніки