АРХІВ

Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»
Навчальний план зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Навчальні дисципліни 2-го семестру (блок «Педагогіка вищої школи»):

*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни цього блоку – залік

Навчальні дисципліни зі спеціальності 3-го та 4-го семестрів (2-й курс):

*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни 2-го курсу – іспит