Захист дипломних робіт

Сьогодні на кафедрі пройшов захист бакалаврських дипломних робіт студентів гуппи ІФ-59б за напрямом “Системний аналіз”.

Всі роботи та презентації виконані на високій рівні.

За результатами захисту всі роботи отримали оцнку “Відмінно”, а студенти КРУТІКОВА М.С., ЛЮТЕНКО Д.А., БОБУХ О.Ю., АНДРУЩЕНКО М.Г., ІВАНОВ А.Л., ОХРІМЕНКО О.Г. , ЖИГАЛОВ М.О., ДОВБІЙ Д.А., КОНДРАТОВ О.М. – отримали диплом з відзнакою.

Комісія особливо відзначила якість роботи, презентації та доповіді студента АНДРУЩЕНКО Миколи Германовича, які були виконані на високому академічному рівні.

Захищалися наступні студенти:

КРУТІКОВА Маргарита Сергіївна  Krutikova

Тема роботи “Розробка інформаційної системи для кластеризації даних нечислової природи”

Дипломна робота присвячена розробці алгоритмічного та програмного забезпечення для створення веб-сайту рекомендаційної системи. Веб додаток використовується для збору статистичних даних про переваги різних людей у ​​виборі фільмів та подання рекомендацій, заснованих на рейтингах усіх користувачів системи.


ЛЮТЕНКО Дарина Андріївна  Lutenko

Тема роботи “Оптимізація прямих показників якості систем автоматичного управління генетичними алгоритмами”

Дипломна робота присвячена оптимізації прямих показників якості системи автоматичного управління генетичними алгоритмами. Розглянуто методи та алгоритми обчислення перехідних процесів системи обчислення прямих показників якості системи. Досліджено та модифіковані генетичні алгоритми для вирішення задачі оптимізації прямих показників якості. Сформовано векторні цільові функції для проведення обчислювальних експериментів. Проведено дослідження ефективності комбінованого векторного бінарного генетичного алгоритму з використанням методу Нелдера-Міда.


БОБУХ Олена Юріївна

Тема роботи “Синтез систем автоматичного управління з нечіткими регуляторами на основі методів оптимізації”

Дипломна робота присвячена аналізу методів синтезу систем автоматичного управління на основі нечіткої логіки. Показано можливість використання генетичних алгоритмів для оптимізації показників якості, які дозволяють підвищити надійність і рівень автоматизації проектування і вдосконалення систем.


АНДРУЩЕНКО Микола Германович  Andrushenko

Тема роботи “Розробка програмного забезпечення для побудови і стиснення ітераційної графіки”

Дипломна робота присвячена створенню програмного продукту для побудови і стиснення ітераційної графіки. Розглянуто перспективи використання фрактальної графіки в таких областях, як моделювання соціальних і біологічних систем, стиснення графічних даних. Проаналізовано способи запису фракталів, як L-системи та системи інтегруються функцій. Виконаний аналіз математичних основ теорії фракталів.


ІВАНОВ Андрій Львович  Ivanov

Тема роботи “Розробка підсистеми документа обороту експертиз ядерної та радіаційної безпеки інформаційно-управляючих систем АЕС”

Дипломна робота присвячена розробці інформаційного та програмного забезпечення системи управління документообігом при експертизі ІКС АЕС. Виконано аналіз процесу ІКС АЕС і був визначений порядок документообігу при експертизі, розроблена інформаційна модель, сформовані структури таблиць і реалізована база даних, розроблено програмне забезпечення для автоматизації документообігу при експертній діяльності з оцінки безпеки ІКС АЕС.


ОХРІМЕНКО Ольга Геннадіївна  Okhrimenko

Тема роботи “Розробка програмного забезпечення для створення панорамних зображень”

Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення для створення панорамних зображень. Проведено висвітлення проблематики “склеювання” зображень, проведено аналіз популярного програмного забезпечення для створення панорам, виконано огляд існуючих математичних методів, які можуть використовуватися на різних етапах стикування зображень. Розроблене в ході роботи програмне забезпечення може використовуватися як звичайними користувачами, так і професійними фотографами.


ВАСИЛЕЦЬ Роман Вікторович  Vasilets

Тема роботи “Дослідження алгоритму пошуку оптимального шляху в просторі з перешкодами”

Дипломна робота присвячена розробці високоефективного алгоритму пошуку оптимального шляху в просторі з перешкодами і дослідженню можливостей його оптимізації. Досліджено наївний алгоритм пошуку оптимального шляху з подальшою його оптимізацією і поліпшенням асимптотичної оцінки. Також досліджено більш складні завдання пошуку оптимального шляху в просторі з перешкодами і обмеженнями.


ЖИГАЛОВ Михайло Олександрович  Zhygalov

Тема роботи “Розробка математичного та програмного забезпечення для знаходження маршруту та подолання перешкоди в умовах складної топографії”

Дипломна робота присвячена розробці математичного та програмного забезпечення для знаходження маршруту на місцевості. Розглядаються питання, пов’язані з перебуванням маршруту за заданими критеріями на ділянці місцевості з використанням генетичних алгоритмів. Розроблено прототип системи знаходження маршруту на місцевості між об’єктами на основі зображення карти місцевості.


ДОВБІЙ Дмитро Андрійович  Dovbiy

Тема роботи “Розробка методів кластеризації текстових документів на основі генетичних алгоритмів”

Дипломна робота присвячена розробці математичного та програмного апарату для кластеризації текстових документів. Розглядаються питання, пов’язані з розбиттям заданої вибірки документів на непересічні колекції з максимальним подобою між документами колекції, відповідної певної смислової тематики. Розроблено програмне забезпечення, що реалізує запропонований в роботі алгоритм.


КОНДРАТОВ Олексій Михайлович  Kondratov

Тема роботи “Алгоритмічна і програмна реалізація симетричної криптосистеми BLOWFISH”

Дипломна робота присвячена розробці та програмної реалізації симетричної криптосистеми з постійною довжиною ключа – алгоритму шифрування BLOWFISH.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.