124 Системний аналіз

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Профільні блоки

1. Системний аналіз та управління

2. Інформаційні технології системного аналізу

Стисла характеристика

Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Дана мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління. На відміну від більшості спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичного застосування, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Опис

На відміну від унітарних спеціальностей, орієнтованих на деяку відносно вузьку область практичного застосування, спеціальність системний аналіз, одна з небагатьох, відноситься до категорії універсальних. Універсальність цієї спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень і методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів. Такий глибокий рівень освіти дозволяє здійснювати підготовку студентів, які легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Становлення системного аналізу, як окремого науково-практичного спрямування пов’язано з виникненням необхідності розробки великих проектів міжгалузевого характеру. Створення складних технічних, економічних, соціальних систем і управління ними, аналіз екологічних ситуацій і багато інших напрямків наукової, інженерної та інвестиційної діяльності зажадали об’єднання фахівців різних наукових напрямків, здатних скоординувати різноманітні напрямки. Можливість реалізації процесу підготовки системних аналітиків стала реальністю завдяки розвитку нових інформаційних технологій. Це пов’язано з самою сутністю системного аналізу та його орієнтацією на розробку великих інноваційних проектів та їх супроводу протягом всього життєвого циклу. Тому методи прикладної математики та комп’ютерного моделювання є фундаментальною базою системного аналізу.

Здійснення комп’ютерного моделювання на високому рівні неможливо без глибокого і широкого використання сучасних інформаційних технологій. У зв’язку з цим, значну частку в обсязі підготовки системних аналітиків складають дисципліни, які традиційно входять до спеціальності «Комп’ютерні науки». Випускники спеціальності «Системний аналіз» досконало володіють сучасними мовами і засобами програмування, а також потужними пакетами прикладних програм, що дозволить з урахуванням значної прикладної математичної підготовки, успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямків комп’ютерного профілю.

Кваліфікація

Бакалавр системного аналізу

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.