186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма

Інформаційні технології в медіаіндустрії

Коротка характеристика

Освітня програма зумовлена ​​сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки та захисту інформації.

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Опис

Медіаіндустрія на сьогоднішній день – це одна з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки. Вона включає в себе телебачення, радіо, пресу, Інтернет – всі джерела інформації, які доступні широким масам населення. Крім величезного потоку інформації про життя, культуру, політику та економіку медіаіндустрія є полем діяльності для рекламодавців.

Медіаіндустрія це сучасна сфера діяльності людини, яка втілила в собі всі найбільш передові досягнення науки і техніки в області інформаційних технологій, комп’ютерних наук та прикладної математики. Ми вступили в еру інформаційного суспільства, в якій інформація стала одним з головних ресурсів, що визначають перспективи розвитку суспільства.

В рамках спеціальності «Видавництво і поліграфія» і спеціалізації «Інформаційні технології в медіаіндустрії» кафедра «Системний аналіз і управління» факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії готує фахівців з використання інформаційних технологій в медіаіндустрії, спеціалістів в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють знаннями і навичками з обробки і подання різноманітної за природою інформації з можливістю інтеграції її в сучасних мультимедійних інформаційних системах, в тому числі в електронних виданнях.

Таким чином, випускник набуває кваліфікацію спеціаліста з використання інформаційних технологій в медіаіндустрії.

Переваги цієї спеціальності в тому, що спеціалізовані знання в області комп’ютерної верстки та поліграфічних технологій «нанизуються» на фундаментальні знання в області комп’ютерних наук в цілому. Сюди входить програмування, адміністрування комп’ютерних систем, методи і засоби проектування інформаційних систем і технологій.

В результаті випускники, які з тих чи інших причин віддали перевагу кар’єрі програміста, системного адміністратора та т.ін. не відчувають труднощів у працевлаштуванні.

Наші випускники стають висококваліфікованими фахівцями в цій швидко прогресуючій галузі, володіють теорією і практичними знаннями новітніх методів і програмних засобів розробки програмного забезпечення: (програмування на мовах C, C #, JAVA, Perl, PHP, JSP, EJB, JEE) розробки та управління базами даних , технологіями NET, ASP, XML, Internet-технологіями, методами цифрової обробки відео та аудіо інформації, а також вивчають всі аспекти професійної роботи з комп’ютерною графікою.

Після завершення освіти випускники можуть займати такі посади як: web-дизайнер, web-програміст, 3d-проектувальник, flash-дизайнер тощо.

Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам працювати практично в усіх сферах IT-індустрії, чи то програмування, системна аналітика, управління проектами, якістю та конфігурацією автоматизованих інформаційних систем і технологій. Особливості профілю дозволяють краще підготуватися до роботи на підприємствах, пов’язаних з медіаіндустрією, виконуючи роль дизайнерів інтерфейсу користувача, фахівців комп’ютерної верстки, фахівців з інформаційного забезпечення рекламної діяльності, автоматизації бізнес-процесів підприємств поліграфічної галузі, зв’язку і телекомунікацій тощо.

Кваліфікація

Бакалавр видавництва і поліграфії

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.