Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору за овітніми програмами:

124 – Системний аналіз та управління 122 – Комп’ютерні науки 186 – Інформаційні технології в медіаіндустрії
5 семестр:

 1. Аналіз часових рядів
 2. Випадкові процеси
 3. Теорія інформації та кодування
5 семестр:

 1. Аналіз часових рядів
 2. Випадкові процеси
 3. Теорія інформації та кодування
5 семестр:

 1. Аналіз часових рядів
 2. Технології цифрового друку
 3. Теорія інформації та кодування
6 семестр:

 1. Операційні системи
 2. Теорія масового обслуговування
 3. Технологія тестування ПЗ
 4. Підготовка науково-технічних текстів до видання в системі LaTeX
6 семестр:

 1. Теорія масового обслуговування
 2. Підготовка науково-технічних текстів до видання в системі LaTeX
6 семестр:

 1. Розподілені інформаційні системи
 2. Теорія масового обслуговування
 3. Технології растрування
 4. Технологія тестування ПЗ
7 семестр:

 1. Паралельні обчислення
 2. Стиснення інформації
 3. Теорія обчислень
7 семестр:

 1. Теорія обчислень
 2. Теорія інформації та кодування
7 семестр:

 1. Розпізнання образів
 2. Теорія інформації та кодування