Коваленко Сергій Володимирович

Коваленко Сергій Володимирович


Посада: Професор

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Доцент

Контакти: serhii.kovalenko@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 514


Гарант освітньо-професійної програми “Інформаційні технології в медіаіндустрії

Професійний та академічний досвід

 • 2023 – теперішній час професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2016 – 2023 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2007 – 2016 р.р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1996 – 2007 р.р – асистент кафедри системного аналізу та управління Харківського державного політехнічного університету.

Навчання

 • Підвищення кваліфікації – Kharkiv University of Technology “STEP” – INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING FOR BIG DATA AND DATA SCIENCE (Cертифікат №ПК-252, наказ № 001/2302-пк від 07.02.2023), Grid Dynamics з 07 лютого 2023 р. по 07 травня 2023 р. Кредитів ЄКТС 6 / Годин 180. Курс проводився в рамках проекту «Prof2IT» ГО «Kharkiv IT Cluster» за участю ІТ компанії «Grid Dynamics IT» за напрямком: «ВСТУП У ПРОГРАМУВАННЯ НА PYTHON ДЛЯ BIG DATA ТА DATA SCIENCE». Наказ НТУ «ХПІ» №1397С від 20.09.2023 р.
 • Підвищення кваліфікації – SoftServe IT Academy – TEACHER’S DEVOPS COURSE (Сертифікат Серія QI № 9324/2022), що проводилася компанією SoftServe з 02 липня 2022 р. по 12 серпня 2022 р. Кредитів ЄКТС 3,5 / Годин 108. Наказ НТУ «ХПІ» №1550С від 20.12.2022 р.
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, 2015 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Автоматичне управління системами теплопостачань будівель
 • Автоматизація складних систем в сфері біоінформатики
 • Бази даних, обробка даних та інформаційні системи
 • Комп’ютерні науки

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував більше 100 наукових та навчально-методичних праць (серед яких 18 праць, що входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science)
 • Робота у складі організаційного комітету по проведенню ІI етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 навчального року за спеціальністю «Інформатика» (наказ НТУ «ХПІ» № 580 Д від 04.02.2019 р.)
 • Гарант освітньої програми зі спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія.
 • Завідувач кафедри програмування ТОВ “Приватний заклад “Ліцей Професіонал” Харківської області”, вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Кащеєв Л. Б. Графічний редактор InkScape. Побудова фракталів та фільтрів : Навчальний посібник з курсу «Математичні основи комп’ютерної графіки» для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз, 186 – Видавництво та поліграфія / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко. – Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт» 2019. – 173 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/dc20180e-3226-4965-b852-f7c51680f721
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи в середовищі Jupyter Notebook” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55466
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою NumPy” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55468
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою Matplotlib” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55469
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою Pandas” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 44 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/61382
 • Методичні вказівки щодо структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт бакалаврів [Електронний ресурс] : для студентів спец. 186 “Видавництво та поліграфія” освітньої програми “Інформаційні технології в медіаіндустрії” / уклад.: С. В. Коваленко, Ю. І. Дорофєєв, М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 16 с. URI https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/66344

Статті

 • Kovalenko, S. Kovalenko, O. Mikhnova, A. Kovalenko, D. Pelikh and V. Severin, “An Approach to Blood Cell Classification Based on Object Segmentation and Machine Learning,” 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312903 (Scopus)
 • Kutsenko A.S., Kovalenko S.V., Kovalenko S.M. Generalization of the thermodynamic approach to multi-dimensional quasistatic processes, Cистемні дослідження та інформаційні технології, №1, 2023. С. 62-77. (Scopus)
 • Куценко О. С. Квазіаналітичний метод обернення лінійних динамічних систем / О. С. Куценко, С. В. Коваленко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – № 2 (8). – С. 45-50.
 • Kutsenko, Y. Megel, S. Kovalenko, S. Kovalenko, D. Pelikh and A. Rybalka, “Methods for Medical Images Contrast Measuring and Enhancement to Improve the Accuracy of Pathology Detection,” 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2022, pp. 1-6. doi: 10.1109/MMA55579.2022.9993261 (Scopus)
 • Alexander Kutsenko, Svіtlana Kovalenko and Sergii Kovalenko Development and Generalization of the Main Provisions of Equilibrium Thermodynamics Applied to General Quasi-Static Systems, 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 04-07 October, 2022, Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 177-182 https://ieeexplore.ieee.org/document/9922990 DOI: 1109/SAIC57818.2022.9922990 (Scopus)
 • Kutsenko, A., Kovalenko, S., Tovazhnyanskyy, V., Kovalenko, S. (2022). System Approach to Control-Oriented Mathematical Modeling of Thermal Processes of Buildings. In: Zgurovsky, M., Pankratova, N. (eds) System Analysis & Intelligent Computing. SAIC 2020. Studies in Computational Intelligence, vol 1022. Springer, Cham. pp. 37-52 https://doi.org/10.1007/978-3-030-94910-5_3 (Scopus)
 • Yury Megel, Alexander Kutsenko, Ivaylo Blagov, Svitlana Kovalenko, Sergii Kovalenko, Maksym Malko and Antonina Rybalka “Information System for Automating Processes of Biological Objects Detection, Recognition, and Measurement,” 2021 XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021, Sozopol, Bulgaria, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MMA52675.2021.9610832 (Scopus)
 • Куценко О. С. Динамічні вимірювання як задача обернення керованих систем / О. С. Куценко, С. В. Коваленко // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2020). ХІI Міжнародна науково–технічна конференція. 6–8 жовтня 2020 р.: Збірник доповідей. – Х.: ННЦ «Інститут метрології», 2020. – С. 87-91. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3%D0%90.2020.218078  (WoS)
 • Yury Megel, Olena Mikhnova, Svitlana Kovalenko, Sergey Kovalenko, Antonina Rybalka,Igor Chalyi, Ivaylo Blagov “Measuring Multimedia Content Proximity via Artificial Intelligence Methods,” XXX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance” (MMA 2020), September 7 -10, 2020, Sozopol, Bulgaria, 2020, pp. 98-102, DOI: 1109/MMA49863.2020.9254237 (Scopus)
 • Kutsenko, S. Kovalenko, S. Kovalenko, L. Kashcheiev, O. Mikhnova and I. Chaly, “A Fuzzy Logic Based Approach to E-tourist Attractiveness Assessment,” 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 26-33, doi: 10.1109/SAIC51296.2020.9239184. (Scopus)
 • Kutsenko, S. Kovalenko, V. Tovazhnyanskyy and S. Kovalenko, “Synthesis of a Mathematical Model of Thermal Processes of Buildings. Systems Approach,” 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 276-281, doi: 10.1109/SAIC51296.2020.9239144. (Scopus)
 • Куценко А. С. Оптимальное управление ступенчатой трансмиссией транспортных средств. / А. С. Куценко, С. В. Коваленко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – №1 (3) 2020. – С. 43-48.