Коваленко Сергій Володимирович

Коваленко Сергій Володимирович

.
Посада Доцент
Cтупінь к.т.н.
Звання Доцент
Контакти serhii.kovalenko@khpi.edu.ua

Навчальний корпус №2, к. 514

Професійний та академічний досвід

 • 2016 – теперішній час – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 2007 – 2016 р.р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • 1996 – 2007 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та управління Харківського державного політехнічного університету

Навчання

 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування – 2015 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Інженер-математик за спеціальністю прикладна математика – 1996 р. Харківський державний політехнічний університет

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Автоматичне управління системами теплопостачань будівель
 • Автоматизація складних систем в сфері біоінформатики
 • Бази даних, обробка даних

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Кащеєв Л. Б. Графічний редактор InkScape. Побудова фракталів та фільтрів : Навчальний посібник з курсу «Математичні основи комп’ютерної графіки» для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз, 186 – Видавництво та поліграфія / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко. – Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт» 2019. – 173 с.
 • Кащеєв Л. Б., Коваленко С. В. Інформатика. Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник. – Харків: Ранок, 2011. – 160 с.
 • Кащеєв Л. Б., Коваленко С. В., Коваленко С. Н. Інформатика. Основи візуального програмування. Навчальний посібник. – Харків: Веста, 2011. – 192 с.

Статті

 • Yury Megel, Alexander Kutsenko, Ivaylo Blagov, Svitlana Kovalenko, Sergii Kovalenko, Maksym Malko and Antonina Rybalka “Information System for Automating Processes of Biological Objects Detection, Recognition, and Measurement,” 2021 XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021, Sozopol, Bulgaria, 2021, pp. 1-6. (Scopus)
 • Куценко О. С. Динамічні вимірювання як задача обернення керованих систем / О. С. Куценко, С. В. Коваленко // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2020). ХІI Міжнародна науково–технічна конференція. 6–8 жовтня 2020 р.: Збірник доповідей. – Х.: ННЦ «Інститут метрології», 2020. – С. 87-91. (Web of Science)
 • Yury Megel, Olena Mikhnova, Svitlana Kovalenko, Sergey Kovalenko, Antonina Rybalka,Igor Chalyi, Ivaylo Blagov “Measuring Multimedia Content Proximity via Artificial Intelligence Methods,” XXX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance” (MMA 2020), September 7 -10, 2020, Sozopol, Bulgaria, 2020, pp. 98-102. (Scopus)
 • A. Kutsenko, S. Kovalenko, S. Kovalenko, L. Kashcheiev, O. Mikhnova and I. Chaly, “A Fuzzy Logic Based Approach to E-tourist Attractiveness Assessment,” 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 26-33. (Scopus)
 • A. Kutsenko, S. Kovalenko, V. Tovazhnyanskyy and S. Kovalenko, “Synthesis of a Mathematical Model of Thermal Processes of Buildings. Systems Approach,” 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 276-281. (Scopus)
 • Куценко А. С. Оптимальное управление ступенчатой трансмиссией транспортных средств. / А. С. Куценко, С. В. Коваленко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – №1 (3) 2020. – С. 43-48.
 • Megel Y Assessment of the Effectiveness of Laser-Acoustic Transformation / Y. Megel, I. Kalimanova, A. Rybalka, M. Lysychenko, S. Kovalenko, S. Kovalenko // XXIX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance” (MMA), September 6 – 10, 2019, Sozopol, Bulgaria, 2019. – pp. 188-192. (Scopus)
 • Alexander S. Kutsenko, Yuriy Y. Megel, Sergii V. Kovalenko, Svitlana M. Kovalenko, Zbigniew Omiotek, Ulzhalgas Zhunissova, “An approach to quality evaluation of embryos based on their geometrical parameters,” Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 111762G . (Scopus)
 • Мегель Ю.Є. Підхід до кількісної оцінки впливу в’їзного туризму на економіку країни / Ю.Є. Мегель, С.М. Коваленко, С.В. Коваленко, О.Д. Міхнова  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 65-72.
 • Kutsenko A.S. Some Approaches to a Quantitative Measure of the Stability of Dynamical Systems / A. S. Kutsenko, S. V. Kovalenko // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications, Volume 7, Issue 3, 2019. – pp. 56 – 69. (Scopus)
 • Kutsenko A.  Inversion of Dynamic Systems for Certain Classes of Signals / A. Kutsenko, S. Kovalenko, V. Tovazhnyanskyy // The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. – pp. 391-401. (Scopus)

Наукометричні дані

SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID: AAG-7031-2019 / ORCID / Google Scholar