Дорофєєв Юрій Іванович

Дорофєєв Юрій Іванович


Посада: Завідувач кафедри

Cтупінь: д.т.н.

Звання: Професор

Контакти: yurii.dorofieiev@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 518

Гарант освітньо-професійної програми “Системний аналіз і управління

Професійний та академічний досвід

 • 2020 – теперішній час – завідувач кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2016–2020 р.р. – професор кафедри системного аналізу і управління (пізніше – кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 2000–2016 р.р. – доцент кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
 • 1997–2000 р.р. – старший викладач кафедри системного аналізу і управління Харківського державного політехнічного університету.
 • 1993–1997 р.р. – асистент кафедри технічної кібернетики (пізніше – кафедри системного аналізу і управління) Харківського державного політехнічного університету.

Навчання

 • Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування – 2016 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 1995 р. Харківський державний політехнічний університет
 • Інженер-електромеханік зі спеціальності робототехнічні системи – 1989 р. Харківський політехнічний інститут

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Методи сучасної теорії автоматичного керування
 • Штучний інтелект та машинне навчання

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 80 наукових та навчально-методичних праць
 • Наукове керівництво дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
 • Член Науково-методичної комісії № 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 • Член редакційних колегій трьох наукових журналів, включених до переліку науко-вих фахових видань України категорії Б

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Любчик Л.М., Дорофєєв Ю.І. Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок: монографія. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 180 с.
 • Dorofieiev Y.I., Lyubchyk L.M. Decentralized guaranteed cost inventory control of supply networks with uncertain delays. Control systems: theory and applications / V.M. Kuntsevich et al. (Editors). Denmark : River Publishers, 2018. P. 65-95.

Статті

 • Ульянко А.Л., Дорофєєв Ю.І. Огляд методів автоматичного розпізнавання емоційного стану людини по зображенню. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2020. № 1 (3). С. 85-89.
 • Lyubchyk L.M., Dorofieiev Y.I. Consensus control of multi-agent systems with input delays: a descriptor model approach. Mathematical Modeling and Computing. 2019. Vol. 6. No. 2. P. 333–343.
 • Гармаш Д.В., Дорофеев Ю.І. Розробка Android додатку для системи підтримки холтерівського моніторування. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2019. № 2. С. 45-49.
 • Дорофеев Ю.И., Никульченко А.А. Определение максимально допустимого запаздывания при синтезе системы управления запасами в сетях поставок. Системи обробки інформації. 2018. Вип. 1 (152). С. 32-40.
 • Dorofieiev Yu.I., Lyubchyk L.M. Synthesis of robust constrained inventory control in supply networks on the base of descriptor system approach. Journal of Automation and Information Sciences. 2017. Vol. 49 (5). P. 16-34.
 • Dorofieiev Yu.I., Lyubchyk L.M. Bullwhip effect in supply chains reducing by decentralized inventory control based on invariant ellipsoids method. Radio Electronics Computer Science Control. 2017. Vol. 1 (40). P. 161-170.