ОП Системний аналіз та управління (Бакалавр)

Силабуси дисциплін

Освітня програма: “Системний аналіз та управління”

Нормативні освітні компоненти 

СП1 – Вступ до комп’ютерних наук. Ознайомча практика
СП5 – Алгоритмізація та програмування. Частина 1
СП6 – Алгоритмізація та програмування. Частина 2
СП7 – Архітектура обчислювальних систем
СП8 – Математична логіка
СП9 – Дискретна математика
СП10 – Об’єктно-орієнтоване програмування
СП11 – Диференціальні та різницеві рівняння
СП12 – Теорія ймовірностей
СП13 – Математична статистика
СП14 – Алгоритми та структури даних
СП15 – Комп’ютерні мережі
СП16 – Організація баз даних
СП17 – Аналіз даних
СП18 – Основи системного аналізу
СП19 – Чисельні методи
СП20 – Методи оптимізації та дослідження операцій
СП21 – Економіка та організація виробництва програмних продуктів
СП22 – Теорія автоматичного керування
СП23 – Теорія прийняття рішень
СП24 – Моделі і методи нечіткої логіки
СП25 – Системи штучного інтелекту

Вибіркові освітні компоненти

ВП1.1 – Технології програмування
ВП1.2 – Основи комп’ютерної графіки
ВП1.3 – Моделювання дискретних та розподілених систем
ВП1.4 – Спеціальні розділи чисельних методів
ВП1.5 – Методи математичного програмування
ВП1.6 – Теорія масового обслуговування
ВП1.7 – Математичні методи оптимального керування
ВП2.1 – Кросплатформне програмування
ВП2.2 – Основи Internet технологій
ВП2.3 – Операційні системи та системне програмування
ВП2.4 – Програмування в комп’ютерних мережах
ВП2.5 – Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи
ВП2.6 – Паралельні та розподілені обчислення
ВП2.7 – Комп’ютерна графіка