Захист дипломних робіт

Сьогодні на кафедрі пройшли захисти бакалаврських дипломних робіт студентів груп ІФ-59в і ІФ-59г за напрямом «Інформатика» та групи ІФ-59б за напрямом “Системний аналіз”.

За результатами захисту робота студента Ващенко В.І. отримала оченку “Добре”, а інші роботи отримали оцнку «Відмінно».

УТКІН Артем Юрійович  Unkin

Тема роботи “Розробка інформаційно-довідкової системи з використанням сучасних графічних засобів”

Дипломна робота присвячена розробці інформаційно-довідкової системи з обліку і контролю обсягів транспортування газу. Система призначена для ведення обліку аварійних ситуацій, що дозволить поліпшити обліків обсягів відпуску комерційного газу підприємствам.

Керівник роботи – к.т.н, доцент КАЩЭЭВ Леонід Борисович


ПАХОМОВ Михайло Анатолійович  Pahomov

Тема роботи “Розробка програмного забезпечення для автоматизації складання розкладу занять”

Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизації складання розкладу занять. Розроблено структуру даних, що дозволяє враховувати не тільки базову інформацію – аудиторії, предмети, групи, викладачі, а й іншу різну інформацію, пов’язану з необхідністю складання розкладу, наприклад, побажання викладачів про час проведення занять або наявності в аудиторіях спеціалізованого обладнання. З використанням розробленого програмного забезпечення було складено розклад занять на факультеті Інформатики та управління на наступний семестр.

Керівник роботи – к.т.н., доцент МАРЧЕНКО Наталія Андріївна


ЛАСКУРІК Ольга Павлівна  Laskurik

Тема роботи “Розробка програмного забезпечення для дослідження алгоритмів лінійної алгебри”

Дипломна робота присвячена виявленню пріоритетів застосування того чи іншого методу лінійної алгебри в залежності від властивостей матриці. У результаті проведеного аналізу були обрані чисельні методи розв’язання СЛАР і методи знаходження власних чисел і векторів. У розробленому програмному забезпеченні було показано застосування методів лінійної алгебри на практиці – розрахунок перехідних процесів в колах постійного струму.

Керівник роботи – к.т.н., доцент МАРЧЕНКО Наталія Андріївна


ПУПИШЕВА Катерина Валеріївна  Pupysheva

Тема роботи “Розробка математичного та програмного забезпечення процесу згладжування східчастих функцій в пристроях передачі телекомунікаційних сигналів”

Дипломна робота присвячена дослідженню процесу згладжування східчастих функцій в пристроях передачі телекомунікаційних сигналів. Було проведено дослідження спектральних характеристик сигналів у керованій МСІ. Була розроблена схема синтезу сигналів у керованій МСІ. Проведено огляд цифрових фільтрів. Розроблено синтезатор із застосуванням ФНЧ Баттерворта.

Керівник роботи – к.т.н, доцент АЛЕКСАНДРОВА Тетяна Євгенівна


ЛЕФТЕР Уляна Ігорівна  Lefter

Тема роботи “Дослідження методів синтезу модального регулятора для лінійної динамічної системи”

Дипломна робота присвячена розробці модального регулятора для лінійної динамічної системи і дослідження впливу розташування полюсів системи на комплексній площині на показники якості замкнутої системи. Дослідження розташування полюсів проводилися з використанням біноміального розподілу, розподілу Баттерворта і розподілу на основі інтегрального свідчення якості.

Керівник роботи – к.т.н, доцент ДОРОФЕЄВ Юрій Іванович


КРАСНИЙ Олександр Сергійович  Krasny

Тема роботи “Синтез системи управління для лінійного динамічного об’єкта з параметричної невизначеністю”

Дипломна робота присвячена побудові методики синтезу системи управління для лінійного динамічного об’єкта з параметричної невизначеністю, яка описана у вигляді багатогранника, заданого перерахуванням вершин.

Керівник роботи – к.т.н, доцент ДОРОФЕЄВ Юрій Іванович


ЛАЩОВА Тетяна Станіславівна  Lashova

Тема роботи “Розробка програмного забезпечення для пошуку візуально схожих растрових зображень”

Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення для пошуку візуально схожих растрових зображень. Розглянуто існуючі рішення пошукових систем. Проаналізовано існуючі алгоритми пошуку зображень подібні за вмістом. Розроблена програма реалізовано у вигляді веб-додатки.

Керівник роботи – к.т.н, доцент КОЛБАСІН В’ячеслав Олександрович


ЗАЦЕРКЛЯНИЙ Георгій Альбертович  Zatcerkliany

Тема роботи “Математичне та комп’ютерне забезпечення моделювання процесів теплопередачі крізь багатошарове огорожу будівель”

Дипломна робота присвячена розробці математичне та комп’ютерне забезпечення моделювання процесів теплопередачі крізь багатошарове огорожу будівель. Проведено побудова математичної моделі процесу передачі тепла через зовнішні огородження в приміщеннях. Побудовано математичну модель процесу конвективного теплообміну для приміщень з наявністю внутрішніх джерел та стоків тепла. Створено програмний комплекс дозволяє моделювати процеси передачі тепла через зовнішні багатошарові огорожі.

Керівник роботи – д.т.н., професор КУЦЕНКО Олександр Сергійович


ВАЩЕНКО Владлен Ігорович  Vashenko

Тема роботи “Розробка алгоритмів і програмного забезпечення стратегічного планування і прогнозування в задачах реформування системи освіти”

Дипломна робота присвячена застосуванню методів системного аналізу в задачі ефективного планування та прогнозування розвитку великої соціальної системи, а також розробку методик планування та прогнозування великої соціальної системи на прикладі задачі розвитку системи вищої освіти.

Керівник роботи – старший викладач СЛЄПЧЕНКО Олександр Петрович

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.