Григор’єва Світлана Василівна

Григор’єва Світлана Василівна старший викладач

 Григорьева

e-mail:  sgrygoryeva1970@gmail.com

Освіта

 • соціолог, викладач соціологічних дисциплін (1993), Харківський державний університет.

Викладацька діяльність

 • – соціологія;
 • – основи демографії;
 • – теорія соціальної роботи;
 • – соціальна статистика;
 • – соціологія та психологія девіантної поведінки.

Сфера наукових інтересів

 • – проблеми девіантної поведінки;
 • – професійні орієнтації студентів та випускників технічних ВУЗів;
 • – злочинна поведінка: причини та можливі шляхи подолання.

Участь у проектах

 • Емпіричне дослідження “Студент – контрактник в НТУ “ХПІ”, 2003.

Додаткові види професійної діяльності

 • – менеджер харківського відділення Центра маркетингових досліджень
  “МАСМІ -Україна”;
 • – член Соціологічної асоціації України, з 2003 р.

Публікації

Всього більш ніж 10 публікацій

 1. Григор’єва С.В., Козлова О.А. Молодіжне підприємництво як засіб подолання безробіття серед молоді. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – С.83-84.
 2. Соціологія. Навчальний посібник./ Кол. авторів за ред. Н.М. Семке, Х.: Торсінг (з грифом МОН), 2009.
 3. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі: необхідність та можливі шляхи оптимізації. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств, Харків, НТУ “ХПІ”, 2008.

Comments are closed.