Проблеми якості і довговічності зубчастих передач та механічного приводу

Міністерство освіти та науки України

Національна академія наук України

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

Одеський Національний політехнічний університет

Національний аерокосмічний університет
“ХАІ ім. М.Є. Жуковського”

Східноукраїнський Національний університет
ім. В. Даля (Сєверодонецьк)

Національний університет “Львівська політехніка”

ПАТ “НКМЗ”       ПП “МІКАТОР”       ПАТ “ГСКТІ”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” спільно з Одеським Національним політехнічним університетом та з іншими організаціями -співзасновниками буде проводити з 25 по 30 серпня 2019 року в м. Одесі на території спортивно-оздоровчої бази “Чайка” (селище Кароліно-Бугаз), чергову 50-у міжнародну науково-технічну конференцію

“Проблеми якості і довговічності зубчастих передач та механічного приводу” (ЗП-2019)

У роботі конференції передбачається участь провідних фахівців у галузі наукових досліджень, проектування, виготовлення та експлуатації механічних приводів.

Програмою конференції планується проведення пленарних та секційних засідань (передбачаються також стендові доповіді) за напрямками:

 • фундаментальні та прикладні основи синтезу геометрії зубчастих передач, комп’ютерне моделювання та нові схеми формоутворення поверхонь зубців;
 • математичне моделювання кінематики та динаміки зубчастих передач, а також механічного приводу в цілому;
 • методи дослідження напружено-деформованого стану зубців і питання міцності зубчастих передач та елементів механічного приводу;
 • теоретичні основи конструювання, випробування, технології виготовлення і контролю, а також досвід експлуатації зубчастих передач та механічних приводів;
 • створення енергонасичених зубчастих приводів та енергоефективних машин і агрегатів на їх основі для різних галузей;
 • розробка теорії, методів і алгоритмів оптимізації та автоматизованого проектування зубчастих передач, а також приводів на їхній базі;
 • подальший розвиток стандартизації розрахунків зубчастих передач на основі удосконалених розрахункових моделей.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Доповіді конференції будуть надруковані у вигляді статей міжнародному мультидисциплінарному рецензовуваному науковому збірнику “Праці Одеського політехнічного університету”, який індексується/реферується в базах даних “Україніка наукова”, РІНЦ, Urlich’s periodicals directory (США), Index Copernicus, а також включено департаментом атестації кадрів України до списку журналів, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (технічні науки).

Запропоновані до публікації матеріали приймаються тільки англійською мовою, не повинні бути раніше опубліковані в інших виданнях, поверненню не підлягають.

До оргкомітету конференції до 01.05.2019р. необхідно надати:

 1. Заяву на участь у конференції в довільній формі з обов’язковим зазначенням теми доповіді та переліку технічних засобів, необхідних для ілюстрації.
 2. Копію платіжного доручення або квитанції про сплату оргвнеску.
 3. Текст статті в одному екземплярі з підписами всіх авторів на останній сторінці і в електронному вигляді, оформлений відповідно до Правил оформлення і подання рукопису до наукового збірника “Праці Одеського політехнічного університету”:
 • вимоги до оформлення див. вимоги оформлення;
 • повний обсяг статті (текст разом з таблицями, рисунками і підписами до них, резюме трьома мовами з ключовими словами та переліком літератури) не повинен перевищувати 27000 знаків з пробілами (~13 сторінок);
 • матеріал для публікації необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word (бажано версії 2003), розмір паперу А4, книжкова орієнтація з полями: верхнє – 2,5, нижнє – 3,5, ліве – 3, праве – 2 см., шрифт Times New Roman – розмір 11 пт, інтервал між рядками – одиничний.
 1. Український або російський варіант тексту статті – тільки для авторів з України та країн СНД.
 2. Рецензію, підписану доктором наук – фахівцем в галузі механічного приводу.
 3. Відомості про авторів, див. автори.

Повністю правила та зразки оформлення статей доступні за посиланням: зразок оформлення

Відомості про збірник, порядок подачі та рецензування статей див. сайт http://pratsi.opu.ua/

Оргкомітет та редколегія будуть відхиляти статті через неправильне оформлення,
невідповідність тематиці конференції, у випадку негативної рецензії.

Вище перелічені матеріали направити за адресою:

Оргкомітет конференції “ЗП-2019”, кафедра ТММіСАПР (66-151),
НТУ “ХПІ”, вул.
Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції, необхідно перерахувати оргвнесок:

 • для України та країн ближнього зарубіжжя: еквівалент 25 доларів США з кожного учасника конференції;
 • для країн далекого зарубіжжя: 40 доларів США (або еквівалент) з кожного учасника конференції.

Публікація статті у збірнику “Праці Одеського політехнічного університету” сплачується в розмірі 200 грн. за один екземпляр при його отриманні на конференції. У разі відсутності авторів на конференції 200 грн. перераховувати за адресою для сплати оргвнеску – див. нижче.

На підставі отриманої заявки Вам буде вислане запрошення з програмою, що дає право на участь у роботі конференції, та заброньовано проживання відповідно до заявлених умов.

Поселення учасників планується у будиночках спортивно-оздоровчої бази “Чайка”. Проживання, харчування та культурна програма оплачуються учасниками конференції окремо.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Оргвнесок слід перераховувати у вигляді поштового або банківського переказу за адресою:

Устиненку Олександру Віталійовичу
вул. Сумська, 77/79, кв. 110, Харків, 61023, Україна

При необхідності безготівкового переказу оргвнеску від організації – повідомте про це в оргкомітет, та Вам буде вислано рахунок з платіжними реквізитами конференції.

При відсутності публікації можлива оплата готівкою після прибуття.

ДОВІДКИ ПО КОНФЕРЕНЦІЇ

Сайт кафедри ТММіСАПР НТУ “ХПІ”:

http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/ru/problemy-kachestva-i-dolgovechnosti-zubchatyh-peredach-i-mehanicheskogo-privoda/

E-mail: zp@tmm-sapr.org

Устиненко Олександр Віталійович
(заст. голови програмно-організаційного комітету):

(+38) 057-707-64-78(р.), 067-398-33-83(м.), 093-398-33-83(м.); ustin1964@tmm-sapr.org

ВІДОМОСТІ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Конференція ЗП-2019 є однієї з найстаріших в Україні, а саме, у 2019р. вона буде вже ювілейною, п’ятдесятою. На початку 60-х років минулого століття вона починалася у вигляді семінарів, що були присвячені зубчастим передачам Новікова, під керівництвом Олександри Василівни Павленко. Ці семінари проводились у Харківському Будинку техніки. З плином часу коло питань семінарів суттєво розширилося і вони переросли у Республіканську науково-технічну конференцію, яка з 1981р. проводилась у місті Севастополь. З 1992р. головою організаційного комітету конференції став Анатолій Федорович Кириченко, а конференція вже носила назву “Проблеми якості і довговічності зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів”.

В 2004р. під егідою конференції почав виходити тематичний випуск Вісника НТУ “ХПІ” “Проблеми механічного приводу” (з 2018р. матеріали конференції публікуються у випуску “Машинознавство та САПР”). У зв’язку зі смертю Анатолія Федоровича у 2007р. з 2008р. головою програмно-організаційного комітету конференції стає Ткачук Микола Анатолійович, заступником голови – Устиненко Олександр Віталійович.

Представники кафедри ТММіСАПР, які входять до програмно-організаційного комітету конференції

Завдяки плідній праці конференції та українських науковців з 2015 року НТУ “ХПІ” як представник України входить у Балканську асоціацію по силовим трансмісіям (Balkan Association of Power Transmissions (BAPT)). З 2014р. конференція проводиться в м. Одеса спільно з Одеським Національним політехнічним університетом.

Нині у конференції приймають участь вчені з України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Польщі, Болгарії, Словаччини, Германії, Іспанії. Кожна конференція закінчується прийняттям рішення учасників, у якому відображаються відповідні рекомендації щодо розвитку теорії і практики в галузі зубчастих передач, механічного приводу та редукторобудування.

Засідання конференції проходять у привітній та дружній атмосфері, доповіді можливо представити у вигляді презентації на великоформатному моніторі, “молоді” вчені та “мастодонти” науки завжди активно обговорюють питання, що освітлюються, дають поради та рекомендації.

Останній день засідання увінчується святковим банкетом. У вільний час – білосніжний пляж Чорного моря, спортивні майданчики, екскурсії Одесою та Білгород-Дністровським, неповторна природа гирла Дністра…

Ви станете нашим постійним гостем, якщо хоч раз приїдете на нашу конференцію!

Голова програмно-організаційного
комітету, д.т.н., проф.                                                                                                                                                                                    М.А. Ткачук

Comments are closed