Центр “Тензор”

logo

В НТУ “ХПІ” рішенням Вченої ради та наказу ректора в 2003 році створено регіональний центр комп’ютерних методів проектування, дослідження і виготовлення машинобудівних конструкцій “Тензор”.

Основною метою створення та завданням діяльності центру “Тензор” є впровадження передових сучасних технологій методів автоматизованого проектування в практику наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, а також у виробництво. Це – веління часу: сьогодні комп’ютер став не просто інструментом, що полегшує і прискорює рутинну, механічну компоненту інтелектуальної праці, він став невід’ємною складовою інтенсифікації та якісної зміни творчої компоненти цієї праці. У своїй діяльності центр «Тензор» спирається в першу чергу на фундаментальний науковий підхід до процесу навчання фахівців нової генерації. У нього змішане (бюджетне і комерційне) фінансування. Безперервність його діяльності визначається безперервністю навчального процесу з підготовки фахівців в області «Інформаційні технології проектування та комп’ютерне моделювання». Науково-дослідницька діяльність включає виконання бюджетних тем, господарських договорів і грантів. В основу діяльності центру покладені власні теоретичні розробки, зокрема, узагальнений параметричний підхід до проектування, дослідження і виготовлення складних і надскладних механічних систем. Центр має ліцензійними версіями систем PTC Creo, Pro / MECHANICA, SolidWorks, WinMachine, Компас, Inventor. Більш того, в центрі встановлена ​​перша в Україні комерційна ліцензійна версія системи LS-DYNA. Як апаратного забезпечення використовується система двопроцесорних чотириядерних станцій, а також обчислювальний кластер, доповнений центральними вузлами з 20 процесорними ядрами і 80 Гб оперативної пам’яті. Центр відносно самостійний, не будучи частиною будь-якої фірми і не пропагуючи конкретний програмний продукт. Роботу центру забезпечує великий науково-педагогічний колектив: доктори і кандидати наук, професори і доценти, і, що найважливіше, аспіранти, які становлять перспективу центра. На основі досвіду успішного виконання десятків науково-дослідних проектів і педагогічної практики розроблена концепція розвитку центру «Тензор» в науково-освітній центр комп’ютерних технологій.

 

Повсюдне застосування великої різноманітності систем CAD/CAM/CAE в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, на заводі породило і якісно нову проблему правильного вибору, глибокого вивчення і ефективного застосування тих чи інших систем автоматизованого проектування. На жаль, на сьогоднішній день немає однозначної відповіді ні на один з цілого грона питань:

 • який конкретно САПР потрібен конкретному підприємству?
 • як мінімізувати витрати на придбання програмного і апаратного забезпечення?
 • який обсяг і структура навчальних курсів, які необхідно провести з співробітниками для найбільш ефективного засвоєння навичок роботи з програмними комплексами?
 • як забезпечити безконфліктний і безпроблемний обмін даними різних форматів?
 • які види робіт доцільно виконувати самостійно, які – з залученням інших компаній?
 • як уникнути неправильного вибору і не програти конкурентам?
 • як дізнатися не тільки сильні, скільки слабкі сторони, обмеження і нестиковки різних САПР?

Центр “Тензор” створений на стику всіх цих знаків. І частково відповісти на ці питання він покликаний своєю конкретною діяльністю:

 

 • виконанням науково-дослідних проектів;
 • придбанням ліцензійного програмного забезпечення;
 • створенням і тестуванням потужних обчислювальних комплексів на різних платформах;
 • створенням, освоєнням і впровадженням навчальних курсів.

За всіма цими напрямками є істотне просування.

Ця замальовка – не пропаганда, не перебільшення, чи лірика. Це – відображення об’єктивної реальності і тенденцій в сфері НДДКР, інноваційної діяльності та технологічної підготовки виробництва, помножене на здоровий прагматизм і прагнення до прогресу. Весь світ сьогодні проводить цикл розробки і виготовлення на основі автоматизованих систем проектування, комп’ютерного моделювання поведінки складних об’єктів, автоматизованої підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПУ. Наше завдання – не тільки використовувати ці напрацювання, а й помножити їх на інтелектуальний багаж, накопичений вітчизняними вченими, конструкторами і технологами.

Раді поділитися з Вами інформацією і запрошуємо до співпраці!

 

Comments are closed