Student scientific circles

Студентські наукові гуртки

Студентські наукові гуртки

Сучасна підготовка у технічному вищому навчальному закладі вимагає від студента освоєння великого блоку теоретичних знань та практичних навичок.

Підвищення якості освіти багато в чому залежить від мотивації студента та використання в освіті інноваційних форм навчання. Студентські наукові гуртки дозволяють студентам не тільки підвищити якість професійних знань, а й вибрати подальшу спеціалізацію, сприяють освоєнню навичок науково-дослідної роботи, підвищують активність та почуття відповідальності студентів, дають їм досвід організаційної та публікаційної діяльності. Учасники наукових студентських гуртків надалі можуть зупинити свій вибір на професії вченого чи викладача, що сприяє підтримці кадрового складу вищих навчальних закладів.

Керівники студентських наукових гуртків кафедри САІТ стверджують, що головна їх мотивація – надання практичних навичок, поглиблення теоретичних знань та залучення талановитих студентів до науково-дослідної роботи.

Студенти відзначають позитивне значення участі в олімпіадах та конференціях, що вимагає від них додаткового поглибленого вивчення предмета, уміння працювати в команді.

«Прикладні аспекти інноваційного підприємництва та розробки стартап-проектів»

КерівникАЛЕКСАНДРОВА Тетяна Євгенівна

«Штучний інтелект та машинне навчання»

КерівникПАРЖИН Юрій Володимирович

«Сучасні алгоритми дискретної математики»

КерівникМАРЧЕНКО Наталя Андріївна

«Принципи та особливості розробки складних корпоративних інформаційних систем»

КерівникиСИДОРЕНКО Ганна Юріївна, МАРЧЕНКО Ігор Іванович

«Мікропроцесорне забезпечення цифрових обчислювачів»

КерівникКОЖИН Юрій Миколайович

«Особливості впровадження та практичного використання корпоративних інформаційних систем та систем електронного документообігу»

КерівникМАЛЬКО Максим Миколайович

«Сучасні методи аналізу даних»

КерівникМЕЛЬНИКОВ Олег Станіславович

«Практичні аспекти використання технологій розпізнавання образів»

КерівникКОЛБАСІН В’ячеслав Олександрович

«Практичні аспекти оновлення та оптимізації мережевих драйверів»

КерівникШАХНОВСЬКИЙ Юрій Сергійович