Про факультет

ФАКУЛЬТЕТ
КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Факультет «Комп’ютерні та інформаційні технології» був утворений у 2003 році. До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели  підготовку фахівців в області розробки та застосування засобів комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення. Одна з кафедр (кафедра «Обчислювальна техніка та програмування») є однією із основоположників розробки засобів обчислювальної техніки в Україні. Кафедри, які входять до складу факультету, накопичили великий досвід щодо розробки та застосування сучасних інформаційних технологій, що дає можливість готувати спеціалістів на рівні світових вимог.

Факультет забезпечує можливість проходження виробничих практик та стажування у провідних комп’ютерних фірмах таких як EPAM Systems, NIX Solutions Ltd., Altexsoft, INSART, DataArtBrightgroveSoftServeGlobalLogicPlariumDAXX та науково – виробничих підприємствах Харкова, України і навчальних закладах Західної Європи.

Факультет має розгалужену базу сучасної комп’ютерної техніки, яка налічує понад 300  персональних комп’ютерів 4-го покоління. Комп’ютерна база оновлюється практично кожні 2-3 роки. Кафедри факультету мають свої локальні інформаційні мережі з виходами в інформаційну мережу університету та в INTERNET.

Загальна кількість викладачів – 154. З них: професорів – 26, докторів технічних наук – 30, кандидатів наук – 87, доцентів – 59.

Наші студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та являються їх призерами, друкують свої статті у наукових виданнях. Студенти, що відзначились у навчанні та наукових досягненнях, отримують іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Харківської державної обласної адміністрації, Вченої Ради НТУ “ХПІ” та інші. Кращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі та брати участь в навчальному процесі та науковій роботі.

Факультет здійснює підготовку фахівців з 5 сучасних комп’ютерних спеціальностей та 16 спеціалізацій за кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра.

Освітня програма Виборчі блоки Освітні рівні Кафедра Місцерозташування, завідувач
123 Комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої і комп’ютерні ігри (інноваційний кампус) Комп’ютерні системи та мережі Бакалавр, магістр Обчислювальна техніка та програмування Вечірній корпус, 3 поверх, к.309
Семенов Сергій Геннадійович
Системне програмування Бакалавр, магістр Обчислювальна техніка та програмування Вечірній корпус, 3 поверх, к.309
Семенов Сергій Геннадійович
Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор Бакалавр, магістр Обчислювальна техніка та програмування Вечірній корпус, 3 поверх, к.309
Семенов Сергій Геннадійович
Прикладна комп’ютерна інженерія Системи штучного інтелекту Бакалавр, магістр Системи інформації ім В.О.Кравця Вечірній корпус, 1 поверх, к.106
Пустовойтов Павло Євгенович
Мультимедійні інформаційні технології і системи Бакалавр, магістр Мультимедійні інформаційні технології і системи Учбовий корпус №4, к. 32
Порошин Сергій Михайлович
Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей Бакалавр, магістр Розподілені інформаційні системи і хмарні технології Учбовий корпус №5, 1 поверх
Кожевников Георгій Константинович
125 Кібербезпека
Кібербезпека
(інноваційний кампус)
Кібербезпека Бакалавр Обчислювальна техніка та програмування Вечірній корпус, 3 поверх, к.309
Семенов Сергій Геннадійович
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління і автоматика Бакалавр, магістр Автоматика та управління в технічних системах Електротехнічний корпус, к. 51
Качанов Петро Олексійович
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування Бакалавр, магістр Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу 2 Технічний корпус – 2-3 поверхи
Подустов Михайло Олексійович
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка Бакалавр, магістр Інформаційно-вимірювальні технології та системи Електротехнічний корпус, к. 106
Кондрашов Сергій Іванович
Інформаційно вимірювальні системи Бакалавр, магістр Інформаційно-вимірювальні технології та системи Електротехнічний корпус, к. 106
Кондрашов Сергій Іванович
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Бакалавр, магістр Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Електротехнічний корпус, к. 213
Хомяк Юрій Валентинович
Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу Магістр Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Електротехнічний корпус, к. 213
Хомяк Юрій Валентинович
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі Бакалавр, магістр Системи інформації ім. В.О.Кравця Вечірній корпус, 1 поверх, к.106
Пустовойтов Павло Євгенович
Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах Бакалавр, магістр Автоматика та управління в технічних системах Електротехнічний корпус, к. 51
Качанов Петро Олексійович
Програмування в інфокомунікаційних системах (DevOps) Бакалавр, магістр Системи інформації ім. В.О.Кравця Вечірній корпус, 1 поверх, к.106
Пустовойтов Павло Євгенович

 

На Google Maps