123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності в галузі комп’ютерної інженерії є інфокомунікаційні системи і технології.

Освітня програма
Сучасне програмування, мобільні пристрої і комп’ютерні ігри (інноваційний кампус)

кафедра спеціалізація
Обчислювальна техніка та програмування Комп’ютерні системи та мережі
Обчислювальна техніка та програмування Системне програмування
Обчислювальна техніка та програмування Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор

Освітня програма
Прикладна комп’ютерна інженерія

кафедра спеціалізація
Системи інформації Системи штучного інтелекту
Мультимедійні інформаційні технології і системи Мультимедійні інформаційні технології і системи
Розподілені інформаційні системи та хмарні технології Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей

Спеціалізація
Комп’ютерні системи та мережі

Спеціалізація була відкрита в 1961 році.

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною і заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем».

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем».

План підготовки включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • технології програмування і управління апаратними ресурсами ПК і мікропроцесорних систем;
 • внутрішній устрій і адміністрування операційних систем;
 • технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • мережеві протоколи і сервіси Internet;
 • програмна і апаратна реалізація обробки інформації на сигнальних процесорах і ПЛІС (програмованих логічних інтегральних схемах).

Основні напрямки діяльності випускників:

 • проектування ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проектування засобів обчислювальної техніки і систем управління;
 • розробка методик пошуку несправностей у технічних засобах ЕОМ;
 • визначення правил експлуатації, оптимальних режимів і економічних аспектів експлуатації ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проведення розрахунків, пов’язаних з робочими характеристиками ЕОМ, комплексів, систем і мереж з метою вибору оптимальної структури і режимів;
 • контроль та діагностика засобів обчислювальної техніки;
 • розробка елементів системного програмного забезпечення;
 • розробка, налагодження та експлуатація програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C++, C #, Java, PHP та ін. в операційних системах сімейств UNIX, Windows;
 • створення програмного забезпечення локальних, регіональних і міжнародних обчислювальних мереж.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерна схемотехніка, комп’ютерні мережі, організація баз даних та інші.


Спеціалізація
Системне програмування

Спеціалізація була відкрита в 1991 році.

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування».

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі програмування».

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • мови програмування та засоби розробки прикладних і системних програм, Web-сайтів і Internet-додатків;
 • засоби розробки та адміністрування баз даних;
 • сучасні інструментальні засоби розробки програмного забезпечення;
 • архітектура і особливості реалізації ОС різного призначення;
 • технології проектування інтелектуальних систем і систем штучного інтелекту.

Основні напрямки діяльності випускників:

 • розробка програм підтримки обчислювальних процесів (модулів операційних систем);
 • розробка системних оброблювачів програм (систем програмування, редакторів і заргузчіков, операційних оболонок і ін.);
 • розробка програм для вирішення прикладних завдань;
 • розробка програмних продуктів в середовищах промислових комерційних пакетів, систем програмування, сучасних СУБД, експертних систем, систем штучного інтелекту та ін.
 • розробка та обгрунтування структур і потоків даних для програмних систем або для складних програмних додатків;
  автоматизація процесів проектування програмних продуктів;
 • використання заходів щодо захисту кодів програм і даних в обчислювальних системах від комп’ютерних вірусів та інших видів несанкціонованого доступу;
 • супровід, тестування, обслуговування програмних заходів межкомпьютерних комунікацій, мереж.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, системне програмування, проектування серверних застосунків, системне програмне забезпечення та інші.


Спеціалізація
Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор

Спеціалізація була відкрита у 2017 році.

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем».

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація: «Професіонал в галузі обчислювальних систем».

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • програмування і апаратне забезпечення комп’ютерних ігор;
 • технологія проектування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор;
 • проектування мобільних пристроїв на базі цифрових процесорів обробки сигналів і програмованих логічних інтегральних схем.

Основні напрямки діяльності випускників:

 • розробка програмного і апаратного забезпечення для мобільних пристроїв;
 • проектування і розробка комп’ютерних ігор та ігрових додатків;
 • розробка і використання спеціалізованого і загального програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор, безпечне програмування, системи штучного інтелекту, захист інформації та інші.


Спеціалізація
Системи штучного інтелекту

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною і заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з комп’ютерної інженерії».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з комп’ютерної інженерії».

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.


Спеціалізація
Мультимедійні інформаційні технології і системи

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:
– комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;
– створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;
– розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;
– розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;
– створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;
– інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;
– 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;
– синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.


Спеціалізація
Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з комп’ютерних наук».

Хмарні технології – це сукупність апаратно-програмних засобів, що забезпечують мережевий доступ до віддаленого загального фонду ресурсів, що конфігуруються.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень, та  проведення науково-дослідних робіт. Кафедра готує фахівців в області технологій використання обчислювальних ресурсів багатопроцесорних систем, гнучкого раціонального розподілу ресурсу хмар, програмного забезпечення віртуальної інфраструктури, адміністрування хмар, проектування і розробки програмного забезпечення розподіленої обробки неточних і неповних даних.