151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня программа
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

кафедра спеціалізація
Автоматика та управління в технічних системах Комп’ютеризовані системи управління і автоматика
Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу  Автоматизоване управління технологічними процесами

Спеціалізація
Комп’ютеризовані системи управління і автоматика

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики».

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми підготовки бакалаврів є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією.


Спеціалізація
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

 

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.

Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного та прикладного програмного забезпечення з використанням:
– сучасних мов програмування високого рівня ( С++, С#, Java, Python, ASP);
– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);
– програмних систем для рішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);
– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);
– систем управління базами даних (MS ACCESS).


Спеціалізація
Автоматизоване управління технологічними процесами

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формами.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

 

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система, яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями.

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема, інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, моделювання та оптимізації систем управління, розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління тощо.