Консультації магістрів з дипломного проектування

Для отримання консультацій з відповідних розділів дипломного проекту магістрів практичного спрямування (1,4 роки) звертатись з розділу:

Охорона праці
доц. Євтушенко Н.С. – natalya0899@ukr.net, nataliia.yevtushenko@khpi.edu.ua

Економічна частина
проф. Погорелов С.М. – pogser@ukr.netserhii.pohorielov@khpi.edu.ua

You may also like...