172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма
Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

кафедра спеціалізація
Системи інформації Телекомунікаційні системи та мережі
Автоматика та управління в технічних системах Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах
Системи інформації Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps)

Спеціалізація
Телекомунікаційні системи та мережі

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною і заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки».

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація: «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки».

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій та радіотехніки із формуванням наукового світогляду студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в області телекомунікацій. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж.


Спеціалізація
Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з засобів телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з засобів телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах».

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки бакалаврів є збалансоване поєднання теоретичної підготовки та набуття практичних умінь на базі сучасного обладнання та фахового програмного забезпечення. Програма має необхідний рівень соціально-гуманітарної підготовки фахівця та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією.


Спеціалізація
Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps)

Є можливість контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки».