152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня программа
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.

кафедра виборчий блок
Інформаційно-вимірювальні технології та системи Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційно-вимірювальні системи
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу

Виборчий блок
Метрологія та вимірювальна техніка

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки».

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.
Кваліфікація: «Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості».

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація: «Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки».

Освітньо-професійна програма бакалаврів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення метрології та вимірювальної техніки. Програма підготовки бакалаврів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та вимірювальної техніки та суміжних сферах. В програмі передбачено вивчення основ програмування, комп’ютерного моделювання вимірювальних приладів, а також технічного регулювання, основ стандартизації та встановлення відповідності. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які обираються студентом самостійно із запропонованих.


Виборчий блок
Інформаційно-вимірювальні системи

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • Структури та алгоритми обробки даних.
  • Технології програмування для вимірювальних систем.
  • Вступ в теорію систем.
  • Комп’ютерне моделювання в приладобудуванні.
  • Системи управління базами даних.

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (КІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. КІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін. Фахівець зі спеціалізації здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування інформаційно-вимірювальних систем, систем контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, застосовувати сучасні технології програмування, розробляти програмне забезпечення мікропроцесорних елементів інформаційно-вимірювальних систем під вимоги конкретної задачі, розробляти методики контролю та проведення технічного контролю обладнання.
Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Можливості працевлаштування:
Наші випускники працюють на таких посадах: інженер з експлуатації інформаційно-вимірювальних систем, інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів інформаційно-вимірювальних систем та інших, пов’язаних з виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням вимірювальних засобів в підрозділах профільних підприємств, в наукових організаціях. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності та успішно закінчили навчання за програмою бакалавра, надається можливість продовжити навчання в магістратурі кафедри


Виборчий блок
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною та заочною формами.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.

Випускники підготовлені для роботи за наступними напрямками:
• розробка конкурентноздатних, інтелектуальних первинних перетворювачів (датчиків), які використовуються в техніці та медицині;
• створення комп’ютерних діагностичних систем контролю якості речовин, матеріалів і виробів;
• розробка сучасних комп’ютерних дефектоскопів, Структуроскопи, товщиномірів і інших пристроїв для неруйнівного контролю (НК)
• засоби метрологічного забезпечення приладів і систем неруйнівного контролю в техніці і медицині;
• ремонт і обслуговування технічних засобів неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики;
• автоматичні і автоматизовані системи випробування, контролю та атестації технологічних процесів виготовлення матеріалів, виробів і конструкцій.
• створення нових мікропроцесорних приладів і автоматизованих систем для наукових досліджень;
• вдосконалення існуючих і створення нових комп’ютеризованих приладів і систем для контролю екологічних параметрів середовищ, матеріалів та виробів;
• розробки конкурентноздатних та інтелектуальних датчиків і первинних перетворювачів як елементів діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• метрологічне і промислове забезпечення діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• ремонт і обслуговування діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
• розробка та вдосконалення комп’ютерних комплексів для контролю параметрів виробів і середовищ.


Виборчий блок
Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

МАГІСТР (освітньо-професійна програма)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

МАГІСТР (освітньо-наукова програма)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців.

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.