125 Кібербезпека

Освітня програма
Кібербезпека

Спеціалізація була відкрита у 2017 році.

кафедра спеціалізація
Обчислювальна техніка та програмування Кібербезпека

Спеціалізація
Кібербезпека

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за денною формою.

БАКАЛАВР
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація: «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки».

Кібербезпека являє собою набір засобів, стратегій, принципів забезпечення безпеки, гарантій безпеки, підходів до управління ризиками, дій, професійної підготовки, страхування і технологій, які використовуються для захисту кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів. Кібербезпека передбачає досягнення і збереження властивостей безпеки у ресурсів організації або користувачів, спрямованих проти відповідних кіберзагроз.
Основними завданнями для забезпечення безпеки вважаються: доступність, цілісність, що включає автентичність, а також конфіденційність. Кібербезпека є необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства.
Студенти вивчають сучасні технології захисту інформації у кіберпросторі, опановують принципи захисту програмного забезпечення від дії шкідливих програм, знайомляться з процесами створення систем захисту інформації і управління інформаційною безпекою; отримують знання для вирішення широкого кола завдань у галузі кібербезпеки — від розробки й застосування програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах до розслідування злочинів у кіберпросторі.

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

• сучасні технології безпечного програмування;
• криптографія і стеганографія;
• антивірусний захист комп’ютерних систем;
• захист комп’ютерних мереж;
• прикладна криптология.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, основи інформаційної безпеки, криптосистеми та криптопротоколи, схемотехніка пристроїв захисту інформації, управління інформаційною безпекою, захист програмного забезпечення, безпека веб-ресурсів та інші.