Військова кафедра

353__160x160_emblemНа факультеті з 3-го курсу студентам надається можливість вчитися на військовій кафедрі за напрямом підготовки «Забезпечення ракетним паливом і пальним» за військовою спеціальністю «Паливно-мастильні матеріали (ПММ)». Підготовку проводить факультет військової підготовки імені ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» який знаходиться за адресою: 61034, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192 (ст. м. Холодна гора) тел. (057) 376-72-74

356__320x240_y_9a42fbfc355__320x240_x_3638f2a7

Правила відбору студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

До конкурсного відбору для навчання за програмою офіцерів запасу залучаються студенти другого курсу денної форми навчання вищих навчальних закладів відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок и військову службу».

Військову підготовку проходять громадяни України (в тому числі і особи жіночої статі), придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

Студенти проходять військову підготовку за рахунок коштів, які надходять від юридичних або фізичних осіб як плата за послуги, пов’язані з навчанням (за контрактом).

Орієнтована вартість навчання – 8000 грн. (Перший і другий семестри навчання – 3700 грн., Третій і четвертий семестри – 4300 грн.)

Порядок проведення добору кандидатів на навчання

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, в березні подають заяву на ім’я декана факультету ІТ разом з ксерокопіями приписного свідоцтва та першої сторінки паспорта громадянина України.

Заява має містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові студента;
 • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
 • придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно із записом у приписному свідоцтві);
 • проходження строкової військової служби;
 • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його обов’язки щодо виконання вимог, які ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

Порядок проведення вступних випробувань

Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.

Конкурсний відбір проводиться у травні місяці згідно з розкладом за наступними критеріями:

 • оцінка рівня успішності навчання студента у Вузі;
 • придатність до військової служби за станом здоров’я;
 • професійний психологічний відбір;
 • оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки;
 • оцінка рівня фізичної підготовки студентів.
 1. Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100. (Максимальна кількість балів – 500)
 2. Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії військкомату, що відображено в його приписному свідоцтві.
 3. За наявності обмежень за станом здоров’я студент направляється на додатковий медичний огляд військово-лікарською комісією районного (міського) військового комісаріату за місцем його військового обліку.
 4. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється фахівцями-психологами за психологічними тестами (HAL, PDT, R).
 5. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться тестування студентів, яке складається з 5 завдань у письмовій формі і з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів, – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 100 балів від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.
 6. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ (підтягування на перекладені, біг на 100 метрів, біг на 3000 метрів). Всі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік».

Для отримання оцінки “залік” студенту слід набрати не менше 70 балів, виконати нормативи не нижче, ніж:

 • підтягування на перекладині – 10 разів;
 • біг на 100 метрів – 14,9 сек.;
 • біг на 3000 метрів – 13 хв. 05 сек.

За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та методичного огляду становить рейтинг студента.

Для проходження військової підготовки зараховуються студенти, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору.