Соціальна стипендія

Відповідно до «Порядка використання засобів, передбачених у державному бюджеті для виплат соціальних стипендій студентів вищих навчальних закладів», право на соцстипендії мають студенти (що не досягли 23-х років, крім студентів-сиріт), які не отримують академічних стипендій, не знаходяться на державному забезпеченні (через дітей та дітей, звільнених батьківською операцією), не знаходяться в академічній відпустці  та належать до однієї з наступних категорій:

 • діти-сироти і діти, які позбавлені батьківської опікування;
 • студентів з малозабезпечених сімей;
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III груп;
 • студенти у віці 18-23 років без батьків;
 • особи, визнані учасниками бойових дій і їх діти;
 • шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менше 3 років;
 • особи, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • діти, зареєстровані як внутрішнє переміщені особи;
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав без вести) в районах проведення АТО (ООС), бойових дій або збройних конфліктів;
 • особи, якими призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей з незаможних сімей;
 • діти шахтарів, батьки, яких мають стан підземної роботи не менше 15 років або постраждали у результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II груп.

При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені у рейтинг.

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявкою на ім’я ректора щодо надання їм стипендіальних виплат.
зразок заяви (студент пише особисто)

Список копій документів для отримання соціальної стипендії (для першого оформлення по 3 екземпляра, для продовження – 2 екземпляра):

1. Паспорт.
2. Свідоцтво про народження.
3. Ідентифікаційний код.
4. Студентський квиток (2 сторони).
5. Довідка, що підтверджує статус:

 • переселенці – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи;
 • чорнобильці – копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • інваліди – копія медичного висновку (для дітей до 18 років) або копія довідки МСЕК;
 • діти-сироти – копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або виписка з обліково-статистичної картки; копія свідоцтва про смерть батьків;
 • незаможні – довідка УПтаСЗН про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • стипендіати Верховної Ради – копія розпорядження КМУ про призначення соціальної стипендії ВР студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
 • шахтарі і діти шахтарів – довідка з гірського підприємства з зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копія довідки медико-соціальної експертизи; копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • діти учасників АТО – копія свідоцтва про смерть; документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), виданий військовим формуванням, правоохоронних органів спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної експертизи;
 • учасники бойових дій та їх діти – копія посвідчення учасника бойових дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус учасника бойових дій;
 • діти загиблих майданівців – копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого; довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Студентам-сиротам (1-й бакалаврський та 1-й магістрський (5) курси) необхідно з’явитися в студентську бухгалтерію (адміністративний корпус, 2 поверх, кімн.1). Для оформлення державного забезпечення з додатковим пакетом копій документів.