Посада: Професор кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії (ММІ), академік Академії наук вищої школи України.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор.

Лекційні курси:

«Теоретичні основи структурного аналізу. Ч.1», «Теоретичні основи структурного аналізу. Ч.2», «Контактна механіка та чисельне моделювання удару», «Варіаційні нерівності в механіці і фізиці», «Основи континуальної теорії пошкоджуваності», «Нелінійна механіка твердого деформованого тіла», «Основи наукових досліджень»

Наукові інтереси: контактні задачі пружно-пластичного деформування і повзучості оболонок; проблеми тривалої міцності тонкостінних конструкцій, працюючих при високих температурах; технологічні задачі формостворення оболонок.

Кандидат технічних наук, сеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин, 1975 р. (диплом ТН №001599 від 03.03.1976 р.)

Доцент кафедри динаміки та міцності машин, 1980 р.

Доктор технічних наук, сеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин.  Тема дисертації: «Розробка методів розв’язання контактних задач нелінійного деформування тонкостінних елементів конструкцій», 1986 р.

Професор по кафедрі динаміки та міцності машин, 1988 р.