Роботи студентів

Розробка програмно–апаратного вимірювального комплексу для дослідження вібраційних характеристик з використанням бездротового сенсора

В результаті роботи було створено програмно-апаратний вимірювальний комплекс для дослідження вібраційних характеристик з використанням бездротового сенсора. Розроблено датчик для вимірювання переміщень конструкції і передачі їх значень по бездротовому зв’язку на персональний комп’ютер користувача. Реалізовано алгоритм перетворення Фур’є для отримання частот коливання конструкції. Проведено тестування датчика на спеціальний віброустановці.

0 comments
Розбиття Вороного в тетраедрі

Розробка інформаційноії системи для дослідження ймовірностних характеристик і моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу

В результаті роботи була розроблена інформаційна система для дослідження ймовірнісних характеристик та моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу. Розроблено алгоритм побудови розбиття Вороного для елементу з максимальним напруженням в конструкції, та визначення його ймовірнісних характеристик. Алгоритм реалізовано у вигляді програмного комплексу. Результати тестування комплексу приведено у вигляді таблиць та графіків.  

0 comments
Дослідження коливань ротора газотурбінної установки

Дослідження коливань ротора газотурбінної установки

Автор роботи: Демешко Дмитро Володимирович У роботі Демешко Д.В., за допомогою комп’ютерної системи скінчено-елементного аналізу ANSYS, виконується моделювання ротора газотурбінної установки гте-009М і проводиться модальний аналіз для визначення власних частот і критичних швидкостей роботи даної конструкції. Виконано дослідження впливу жорсткості опор на коливальні характеристики системи та визначено безпечні режими роботи на основі побудованих Campbell діаграм.

0 comments
Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Автор роботи: Якименко Олена Олександрівна В результаті роботи створено програму на внутрішньому мові ПК ANSYS – APDL, яка дозволяє визначати механічні характеристики металів (модуль Юнга і коеф. Пуассона) виходячи з ортотропних характеристик зерен їх мікроструктури. Оскільки розмір і орієнтація останніх носить випадковий характер, програма виконує серію розрахунків з випадково сформованої мікроструктурою і являє механічні характеристики матеріалу, […]

0 comments
Колісна пара залізничного транспорту при технологічних та експлуатаційних навантаженнях

Колісна пара залізничного транспорту при технологічних та експлуатаційних навантаженнях

Автор роботи: Данілов Денис Володимирович У роботі Данілова А.В. вивчається вплив технологічних і експлуатаційних навантажень на напружено-деформований стан колісної пари РУ1Ш-950, як найбільш відповідального елемента ходової частини на вантажних і пасажирських вагонах. При проведенні розрахунків, виконано моделювання впливів наступних навантажень: посадка з натягом колеса на вісь; температурне навантаження, при гальмуванні; удар об стик рейок; вітрове навантаження […]

0 comments
Інтелектуальна система прийняття рішень з web-інтерфейсом для проектування міжповерхових сходів будівель

Інтелектуальна система прийняття рішень з web-інтерфейсом для проектування міжповерхових сходів будівель

Автори роботи: Марченко Андрій Володимирович Мірошниченко Олександр Сергійович. Марченко А. В. І Мірошниченко А. С. Активно беруть участь у конкурсах та олімпіадах з САПР, де успішно займають призові місця. Їх високий рівень підтверджується сертифікатами компаній SolidWorks і Siemens. В результаті їх спільної роботи була створена інтегрована комп’ютерна система призначена для швидкого проектування міжповерхових сходів з […]

0 comments
Вплив моделей стану і тертя на прогноз зносу і міцності ріжучого інструменту

Вплив моделей стану і тертя на прогноз зносу і міцності ріжучого інструменту

Автор роботи: Гріненко Олександр Михайлович Гріненко А. М. проходив навчання в Технічному Університеті Дрездена (Німеччина) по стипендіальній програмі «Георгіус Агрікола», де виконав представлену науково дослідницьку роботу. У даній роботі, за допомогою МКЕ в ПК ABAQUS виконано імітаційне моделювання процесу ортогонального різання металу і запропонований якісно новий підхід для визначення зносу ріжучого інструменту, як з’єднання емпіричних моделей […]

0 comments
Автоматизація моделювання та аналізу розрахунку фрагмента нижньої кінцівки людини

Автоматизація моделювання та аналізу розрахунку фрагмента нижньої кінцівки людини

Автор роботи: Шаповалова (дів. Ігумнова) Марія Ігорівна. Робота пов’язана з областю біомеханіки і присвячена вивченню ПДВ нижньої кінцівки людини. В результаті роботи створена комп’ютерна система різноманітних розрахунків нижньої кінцівки, яка може бути корисна при підборі імплантантів або прийняття рішення про операційний всешательстве. Шаповалова М. І. неодноразово ставала призером олімпіад з САПР, а також пройшла сертифікацію […]

0 comments