ПРОЕКТУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ АНАЛІЗ

Кафедра виконує якісні розрахунки на міцність будь-якого рівня складності

Статичний аналіз міцності

 • Розрахунок міцності та витривалості конструкцій під дією статичних сил: будівель, мостів, фермових конструкцій  
 • Загальний аналіз міцності елементів конструкцій
 • Аналіз міцності зварних з’єднань
 • Розрахунок міцності болтів та болтових з’єднань 
strength-1024x768

Динамічний аналіз міцності

 • Аналіз конструкцій під дією динамічних навантажень: автомобілі, літаки, човни, тощо 
 • Розрахунок динаміки зіткнень, аналіз удару 
 • Лінійно-динамічний аналіз
 • Гармонічний аналіз

Перевірка на втрату стійкості

 • Розрахунок конструкцій на загальну втрату стійкості під дією експлуатаційних навантажень
 • Аналіз елементів конструкцій на локальну втрату стійкості: балки фермових конструкцій, колеса, опори будівель
 • Визначення форм втрати стійкості при лінійному та нелінійному навантеженні

Моделювання пластичності і повзучості конструкцій під високими температурами

 • Аналіз поведінки конструкцій під навантаженням що перевищує ліміт пружності
 • Визначення залишкових деформацій
 • Моделювання автофретирування
 • Моделювання штамповки та ковки
 • Розрахунок ресурсу конструкцій під дією високих температур з урахуванням повзучості

Прогнозування ресурсу та його оцінка

 • Визначення ресурсу та втрати міцності з часом в конструкціях
 • Моделювання мало та батоциклової втоми матеріалу
 • Моделювання корозії
 • Моделювання пошкоджуваності матеріалів

Експериментальні дослідження коливань і вібродинамічності

 • Вимірювання віброприскорень, вібропереміщень та віброшвидкостей за допомогою вимірювального комплексу Ультра-В-1 у діапазоні частот від 0 Гц до 400 Гц
 • Експериментальне визначення частот власних та вільних коливань складних систем
 • Визначення параметрів демпфування матеріалів і конструкцій

Оптимізація форм конструкцій

 • Аналіз чутливості функціоналів до малих варіацій геометрії (шляхом постановки і рішення спеціальної сполученої задачі)
 • Аналіз і призначення оптимальних допусків і посадок
 • Аналіз впливу похибок виготовлення і малих пошкоджень конструкцій
 • Багатокритерійна оптимізація конструкцій при варіюванні геометричними параметрами і координатами вузлів кінцево-елементної моделі

Рішення пов'язаних термомеханічних завдань

 • Нестаціонарна теплопровідність
 • Нелінійна теплопровідність
 • Теплообмін
 • Фазові переходи

Моделювання випадкових механічних процесів

Розрахунок міцності конструкцій під дією випадкових механічних процесів:

 • Визначення міцності елементів конструкцій вітрогенераторів під дією вітрових навантажень 
 • Визначення сейсмостійкості конструкцій, як то в АЕС, ТЕС та хімічних заводах
 • Розрахунок міцності мостів під дією випадкових навантажень

Аналіз власних частот і форм

 • Визначення динамічних характеристик механічних систем 
 • Визначення  резонансних частот конструкцій
 • Параметричний аналіз масово-жорсткосних характеристик конструкцій з урахуванням їх експлуатаційних частот
 • Модальний аналіз з урахуванням попереднього навантаження 

Розрахунок коливань і перехідних процесів

 • Розрахунок конструкцій, навантаження на які є змінними у часі
 • Аналіз конструкцій під дією періодичних навантажень: лопатки, турбіни, насоси
 • Дослідження коливань роторів турбінних двигунів

Біомеханіка

 • Вивчення різних проявів рухової активності та здібностей людини до розв’язання складних рухових завдань в екстремальних умовах
 • Аналіз міцності протезів та імплантів, оптимізація їх форм
 • Моделювання поведінки частин тіла та визначення навантаження на кінцівки

Моделювання поведінки композитів еластомірних матеріалів, біо матеріалів та смарт матеріалів

 • Визначення характеристик міцності композитів за відомими характеристиками мікроструктури та властивостей складових 
 • Аналіз міцності конструкцій з композитних матеріалів: корпусів літаків, лопастей вітрогенераторів, вілосипедних рам, тощо
Моделювання композиційних матеріалів

Зв'язок з нами

Кафедра ММІ:

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 

Фізичний корпус, 1-й поверх

057)707-68-79 (кафедра)

+38(068) 886-29-85 (viber, telegram)