ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ МАШИН

(Математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії)

Majzel-Veniamin-Mihajlovich

Майзель Вениамин
Михайлович

Iсторія кафедри починається у 1930 році, коли в нашому університеті, який називався тоді Харківський механіко-машинобудівний інститут, була створена спеціальність “Динаміка і міцність машин”, що готувала спеціалістів принципово нового типу, синтезуючих глибоку фізико-математичну підготовку та навички практичного інженера. Тепер така система підготовки спеціалістів відома у всьому світі як система «фізтех».

Засновниками спеціальності були видатні вчені: академіки Йоффе Абрам Федорович, Обреїмов Іван Васильович, Синельников Кирило Дмитрович, професор Бабаков Іван Михайлович. В різні роки кафедрою завідували член-корреспондент АН УРСР Майзель Вениамин Михайлович (1936-1941 р.р.), академік АН УРСР Філіппов Анатолій Петрович (1948-1960 р.р.), професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України Богомолов Сергій Іванович (1960-1991 р.р.), професор, доктор технічних наук, академік АН вищої школи України Львов Геннадій Іванович (1992-2020 р.р.). З 2020 р. і по теперішній час завідувач кафедри – лауреат премії Президента України для молодих вчених за видатні досягнення, доцент, кандидат технічних наук Водка Олексій Олександрович.

Як показав майже 100-річний досвід, ідея такої підготовки спеціалістів виявилася дуже плідною. Сьогодні це підтверджується також досвідом роботи МФТІ та МІФІ.

Широко відома наукова школа з динаміки і міцності машин, створена в нашому університеті, надає кожному студенту великі можливості проявити себе у науковому плані. Тут студент, працюючи поруч з вченими, набуває фундаментальних знань, що дозволять йому вирішувати проблеми практично будь-яких галузей науки і техніки. Це дає можливість нашим фахівцям впевнено почувати себе серед нової техніки, яка швидко змінюється, бути справжніми творцями на будь-якому робочому місці.

Особлива риса наших випускників полягає у тому, що вони досконало володіють інформаційними технологіями, вміють працювати на сучасних комп’ютерах, розробляти алгоритми будь-яких складних процесів, бездоганно програмують, вміють експлуатувати САПР.

Наша кафедра однією з перших з вищих навчальних закладів СРСР ще у кінці п’ятдесятих років запровадила у навчання студентів та наукові дослідження електронні обчислювальні машини і методи програмування. Наші випускники з успіхом працюють як учені, програмісти, інженери і підприємці в багатьох країнах миру: Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Німеччині, Ізраїлі, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, США.

Filippov-Anatolij-Petrovich

Філіппов Анатолій
Петрович

Bogomolov-Sergij-Ivanovich

Богомолов Сергій
Іванович

Помітними віхами в історії кафедри були:

– організація науково-дослідної проблемної лабораторії “Динаміка та міцність машин” – 1956 рік; – створення першої в Україні лабораторії з установкою для випробувань дисків турбомашин – 1957 рік; – початок використання ЕОМ в учбовому процесі – 1958 рік; – організація кафедрою видання республіканської науково-технічної збірки “Динаміка і міцність машин” – 1965 рік; – створення в університеті з ініціативі кафедри обчислювального центру – 1967 рік; – розпочато співробітництво кафедри з кафедрою “Механіка твердого тіла” Магдебурського університету ФРН – 1971 рік; – організація спеціалізованої Вченої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій – 1977 рік; – організація філії кафедри при Інституті проблем машинобудування АН України – 1976 рік; – присудження групі викладачів і випускників кафедри Державної премії УРСР в 1985 році і Державної премії України в 1997 році; – початок спільних науково-дослідних робіт кафедри ДММ і кафедри МТТ Магдебурського університету при підтримці фонду DAAD – 1993 рік

Основні наукові досягнення:

Особливо важливу роль у розвитку фундаментальних досліджень кафедри і проблемної лабораторії з механіки деформованого твердого тіла відіграли акад. АН УРСР Філіпов А. П. і проф. Бабаков І. М. Hа основі наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, сформувалися нові наукові напрямки, створені наукові школи:
– проф. Богомоловим С. І. – з коливань складних механічних систем;
– проф. Бурлаковим А. В. – з нелінійної повзучості тонких оболонок;
– проф. Голоскоковим Є. Г. – з нестаціонарних коливань механічних систем;
– проф. Гриньовим В. Б. – з оптимізації механічних систем;
– проф. Морачковським О. К. – з дослідження повзучості анізотропних елементів машинобудівних конструкцій;
– проф. Львовим Г. І. – розв’язання контактних задач нелінійного деформування тонкостінних елементів конструкцій;
– проф. Жовдаком В. О. – з прогнозування надійності елементів конструкцій при випадкових коливаннях;
– проф. Ларіним О.О. – з теоретичних основ прогнозування надійності елементів машин з гумо-кордними композитами при відмовах, що викликані втомою;
– проф. Мартиненко Г. Ю. – з динаміки роторів турбомашин в пасивних і активних магнітних підшипниках.

Babakov-Ivan-Mihajlovich

Бабаков Іван
Михайлович

  Обчислювальний центр кафедри:

Створений у 1989 році як обчислювальний центр інженерно-фізичного факультету (з 2022 р. перейменований у навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики), з 1995 року – обчислювальний центр КАФЕДРИ ДММ. На ОЦ проводяться лекційні, практичні і лабораторні заняття з курсів:
– основи інформатики та програмування;
– алгоритмічні мови;
– комп’ютерні мережі;
– основи САПР;
– бази даних та знань;
– математичне моделювання процесів і об’єктів;
– програмні комплекси міцностних і динамічних розрахунків;
– інтегровані комп’ютерні системи.

Відповідно до наказу №329 ОД від 07.11.2022 (протокол №8 від 28.10.2022), Вченою Радою НТУ “ХПІ” 08.11.2022 прийнято рішення про перейменування кафедри “Динаміка та міцність машин” (ДММ), у кафедру: “Математичне моделювання та інтелектуальні обчислення в інженерії” (ММІ)