ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ МАШИН

dwr

Iсторія кафедри починається у 1930 році, коли в нашому університеті, який називався тоді Харківський механіко-машинобудівний інститут, була створена спеціальність “Динаміка і міцність машин”, що готувала спеціалістів принципово нового типу, синтезуючих глибоку фізико-математичну підготовку та навички практичного інженера. Тепер така система підготовки спеціалістів відома у всьому світі як система «фізтех».

Засновниками спеціальності були видатні вчені: академіки Йоффе А.Ф., Обреімов І.В., Синельников К.Д., професор Бабаков І.М. В різні роки кафедрою завідували член-корреспондент АН УРСР Майзель В.М. (1936-1941 р.р.), академік АН УРСР Філіппов А.П. (1948-1960 р.р.), проф., д.т.н., лауреат Державної премії України Богомолов С.І. (1960-1991 р.р.). З 1992 р. і по теперішній час кафедрою завідує проф., д.т.н., академік АН вищої школи України Львов Г.І.

Як показав восьмидесятирічний досвід, ідея такої підготовки спеціалістів виявилася дуже плідною. Сьогодні це підтверджується також досвідом роботи МФТІ та МІФІ.

q

Широко відома наукова школа з динаміки і міцності машин, створена в нашому університеті, надає кожному студенту великі можливості проявити себе у науковому плані. Тут студент, працюючи поруч з вченими, набуває фундаментальних знань, що дозволять йому вирішувати проблеми практично будь-яких галузей науки і техніки. Це дає можливість нашим фахівцям впевнено почувати себе серед нової техніки, яка швидко змінюється, бути справжніми творцями на будь-якому робочому місці.

Особлива риса наших випускників полягає у тому, що вони досконало володіють інформаційними технологіями, вміють працювати на сучасних комп’ютерах, розробляти алгоритми будь-яких складних процесів, бездоганно програмують, вміють експлуатувати САПР.

Наша кафедра однією з перших з вищих навчальних закладів СРСР ще у кінці п’ятдесятих років запровадила у навчання студентів та наукові дослідження електронні обчислювальні машини і методи програмування. Наші випускники з успіхом працюють як учені, програмісти, інженери і підприємці в багатьох країнах миру: Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Німеччині, Ізраїлі, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, США.

Помітними віхами в історії кафедри були:

history3

 • організація науково-дослідної проблемної лабораторії “Динаміка та міцність машин” – 1956 рік;
 • створення першої в Україні лабораторії з установкою для випробувань дисків турбомашин – 1957 рік;
 • початок використання ЕОМ в учбовому процесі – 1958 рік;
 • організація кафедрою видання республіканської науково-технічної збірки “Динаміка і міцність машин” – 1965 рік;
 • створення в університеті з ініціативі кафедри обчислювального центру – 1967 рік;
 • розпочато співробітництво кафедри з кафедрою “Механіка твердого тіла” Магдебурського університету ФРН – 1971 рік;
 • організація спеціалізованої Вченої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій – 1977 рік;
 • організація філії кафедри при Інституті проблем машинобудування АН України – 1976 рік;
 • присудження групі викладачів і випускників кафедри Державної премії УРСР в 1985 році і Державної премії України в 1997 році;
 • початок спільних науково-дослідних робіт кафедри ДММ і кафедри МТТ Магдебурського університету при підтримці фонду DAAD – 1993 рік

Основні наукові досягнення:

history4

Особливо важливу роль у розвитку фундаментальних досліджень кафедри і проблемної лабораторії з механіки деформованого твердого тіла відіграли акад. АН УРСР Філіпов А. П. і проф. Бабаков І. М. Hа основі наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, сформувалися нові наукові напрямки, створені наукові школи:

 • проф. Богомоловим С. І. – з коливань складних механічних систем;
 • проф. Бурлаковим А. В. – з нелінійної повзучості тонких оболонок;
 • проф. Голоскоковим Є. Г. – з нестаціонарних коливань механічних систем;
 • проф. Гриньовим В. Б. – з оптимізації механічних систем;
 • проф. Морачковським О. К. – з дослідження повзучості анізотропних елементів машинобудівних конструкцій;
 • проф. Львовим Г. І. – розв’язання контактних задач нелінійного деформування тонкостінних елементів конструкцій;
 • проф. Жовдаком В. О. – з прогнозування надійності елементів конструкцій при випадкових коливаннях.

  Обчислювальний центр кафедри:

Classroom2

Створений у 1989 році як обчислювальний центр інженерно-фізичного факультету, з 1995 року – обчислювальний центр КАФЕДРИ ДММ. На ОЦ проводяться лекційні, практичні і лабораторні заняття з курсів:

 • основи інформатики та програмування;
 • алгоритмічні мови;
 • комп’ютерні мережі;
 • основи САПР;
 • бази даних та знань;
 • математичне моделювання процесів і об’єктів;
 • програмні комплекси міцностних і динамічних розрахунків;
 • інтегровані комп’ютерні системи.