Отримайте класичну вищу освіту за спеціальністю:

113 – Прикладна математика

освітня програма:

Комп'ютерне та математичне моделювання

у навчально-науковому інституті комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ»

Мета спеціальності

Спеціальність 113 – «Прикладна математика» — освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання», спрямована на підготовку бакалаврів і магістрів, що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, а також розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення.

Ідея спеціальності 113 – Прикладна математика полягає у вивчені математичних методів, що спрямовані на побудову різних видів моделей. Значна увага приділяється вивченню математичних методів моделювання та їх реалізації через розробку програмного забезпечення. Окрім математичного моделювання вивчаються можливості з 3D та комп’ютерного моделювання. Активно впроваджуються методи побудови моделей на основі великих даних. Спеціальність носить прикладний характер, адже побудова моделей проводиться на реальних прикладах та супроводжується розробкою відповідних програм.

Навчання на спеціальності 113 Прикладна математика включає:

 • Ґрунтовну математичну підготовку
 • Засоби комп’ютерного моделювання (програмування, ЗD–моделювання, чисельні симуляції)
 • Основи механіки конструкцій та систем
 • Моделювання поведінки сучасних матеріалів (зокрема, композиційних, смарт- та біо-матеріалів)
 • Моделювання нелінійних та випадкових динамічних процесів
 • Сучасні програмні (інформаційні) засоби проектування та аналізу

Кваліфікаційні рівні

БАКАЛАВРАТ

Термін навчання 4 роки
Вступ на основі повної загальної середньої освіти

МАГІСТРАТУРА

Термін навчання 1 рік 4 місяці, або 1 рік 9 місяців
Вступ на основі ступеню бакаларва

АСПІРАНТУРА

Термін підготовки доктора філософії 4 роки
Вступ на основі ступеню магістра

Що таке «Комп'ютерне та математичне моделювання»?

Сьогодні спеціальність 113 — Прикладна математика та освітня программа “Комп’ютерне та математичне моделювання” включає:

 • data-driven моделювання композитних матеріалів;
 • біомеханіка та смарт матеріали;
 • аналіз випадкової динаміки, нелінійні процеси, прогнозування;
 • обчислювальний інтелект, алгоритми і програмування (С++, C#, Java, Python, Matlab та ін.);
 • комп’ютерні симуляції в інженерії, імітація краш тестів;
 • робота з Big data (великими даними) – бази даних, інтелектуальний аналіз, математична статистика, data science, та ін.
data-driven, BigData, dataScience, С++, C#, Java, Python, Matlab, nonlinearProcesses, forecasting, computationalіntelligence, algorithms, programming, engineering, crasTests, dataBases, intellectualAnalysis, mathematicalStatistics

Напрямки застосування знань:

Наші студенти навчаються та застосовують свої знання у різних напрямках. Зокрема, студенти створюють моделі механічної поведінки живих організмів (біомеханіка), розробляють структуру та оцінюють властивості складних (композиційних, розумних та біологічних) матеріалів. Вчаться визначати теоретичними та експериментальними методами вібраційний стан конструкцій. Окрема увага у роботах студентів приділяється питанням визначення міцності та надійності елементів машин та механізмів. Підчас навчання студенти використовують сучасні програмні комплекси та розроблюють власні застосування для автоматизованого моделювання.

Технології, що вивчаються

Структурно-логічна схема ОП

Перелік дисциплін:

В навчальний план спеціальності 113 – Прикладна математика входять дисципліни стандарту, так і ті, що визначають освітню програму “Комп’ютерне та математичне моделювання”. Дисципліни вільного вибору дозволяють розвинути навички з ІТ-напрямків, та ін.

*ДВВ – дисципліни вільного вибору. Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обирати вибіркові дисципліни для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Практика в Університетах Німеччини

Студенти старших курсів мають можливість пройти практику в країнах Євросоюзу. Студенти 5-го і 6-го курсів отримують стипендію ім. Леонарда Ейлера від Німецького фонду академічних обмінів (DAAD). Всі бажаючі студенти можуть стати учасником Європейської програми академічних обмінів Erasmus, в рамках якої один або два семестри проходити навчання в одному з університетів країн Євросоюзу.

Студентське життя

Наші студенти окрім математики та моделювання мають всі можливості активно проводити вільних час. У їх розпорядженні Палац студентів, Спорткомплекс та вся територія кампусу НТУ “ХПІ”.

Можливе працевлаштування

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових інженерних і світових ІТ компаніях та фірмах інженерного консалтингу дослідниками та інженерами, які займаються проектуванням і розробкою програмного забезпечення, комп’ютерним моделювання різноманітних процесів які формуються в механічних системах та в сучасній техніці нового. Найбільш великий попит на наших випускників мають такі компанії: SoftServe, NIX-solutions, GL, EPAM, «Прогрестех Україна», «BOEING», «BIIR», «SoftInWay», «Актуальна Механіка», «УПЕК» та багато інших.

Роботодавці ДММ
Партнер кафедри динаміки та міцності машин компанія SoftServe
BIIR та ХПІ
Партнер кафедри динаміки та міцності машин компанія softinway
Партнер кафедри динаміки та міцності машин компанія altexsoft
Партнер кафедри динаміки та міцності машин компанія altexsoft
Улюблене місце роботи наших випускників - Nix Solutions
Студенти 113 Прикладна математика працюють в Quantum
Наші випускники працюють в GlobalLogic
Наші випускники працюють в Epam
Прогрестех та ХПІ
AMC Birdge радий бачити випускників зі спеціальності 113 Прикладна математика
Івченко-Прогрес радий бачити випускників зі спеціальності 113 Прикладна математика

Як нас знайти / Контакти

Кафедра ММІ:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
Фізичний корпус, 1-й поверх
(057) 707-68-79 (кафедра)
(066) 692-42-33

 
Прийом документів:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
Учбовий корпус №2 (У2), 3-й поверх, аудиторія 310, приймальна комісія  навчально-наукового інституту комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ»
(057) 707-63-79 (приймальна комісія)

Умови вступу, актуальні питання, живе спілкування та інформація для вступників!