Дисципліни вільного вибору

Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обирати вибіркові дисципліни для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Студентам пропонується перелік ДВВ (дисциплін вільного вибору), із яких вони обирають певну кількість на кожний семестр.

Сформований каталог дисциплін включає фахові (для обраної освітньої програми) дисципліни, вибір та вивчення дисциплін якого дозволяє досягнути поглибленого рівня знань і вмінь в окремих розділах майбутнього фаху. Обрані студентом навчальні дисципліни є невід’ємною складовою індивідуального навчального плану.

Навчально-науковому інституті комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ» співпрацює з представниками провідних харківських ІТ компаній, що дає можливість досягати нових цікавих домовленостей з ними. Студентам 3-го та 4-го курсів навчання за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки та 113 – прикладна математика надається унікальна можливість обирати в якості Загально-інститутських ДВВ – курси від спеціалістів різних ІТ компаній. Детальніше…