Дисципліни вільного вибору

Кожен здобувач вищої освіти, починаючи з 3 курсу та 2 прискореного, мають право персонально обирати вибіркові дисципліни для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Студентам пропонується перелік дисциплін, із яких він обирає одну на кожний семестр – для бакалаврів з терміном навчання 3 роки 10 місяців 5, 6, 7 семестри, для бакалаврів зі скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців 3, 4, 5 семестри. Сформований каталог дисциплін включає фахові (для обраної освітньої програми) дисципліни, вибір та вивчення дисциплін якого дозволяє досягнути поглибленого рівня знань і вмінь в окремих розділах майбутнього фаху.

Перелік дисциплін з короткою анотацією можна подивитися нижче.

Дисципліни 5 семестру

Дисципліни 7 семестру

Інженерно-фізичний інститут співпрацює з представниками провідних харківських ІТ компаній, що дає можливість досягати нових цікавих домовленостей з ними. Студентам 3-го та 4-го курсів навчання ННІКМ за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки та 113 – прикладна математика надається унікальна можливість обирати в якості дисципліни вільного вибору курси від спеціалістів різних ІТ компаній. Вже на протязі 2-х років ментори-айтішники  безкоштовно викладають студентам інженерно-фізичного інституту дисципліни з практичним ухилом в рамках розкладу занять, а результати навчання відзначаються сертифікатами від компанії та додаються у додаток до диплому бакалавра. Дана пропозиція є одним з напрямів актуалізації та практичної орієнтації підготовки студентів нашого інституту на старших курсах.

Нижче ви можете ознайомитися з переліком дисциплін та завантажити силабуси (орієнтований перелік тем, які будуть розглядатись та вимоги для оцінювання):

Для того аби розширити спектр подібних пілотних проектів будь-ласка розповсюджуйте цю інформацію серед студентів – масштабування дозволить вже у наступному семестрі залучити нові курси та нові компанії, проте адміністративно-організаційні питання для студентів інших інститутів/факультетів – це компетенція їхніх деканатів.

Для того, щоб обрати бажану дисципліну Вам необхідно заповнити форму-опитування, що розміщена нижче.

До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись дуже відповідально, усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено у додаток до диплому!

Обрані студентом навчальні дисципліни є невід’ємною складовою індивідуального навчального плану, невиконання будь-якої з позицій індивідуального навчального плану є академічною заборгованістю. Зміна студентом свого вибору після його затвердження можлива виключно за письмовим дозволом директора інституту. Зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається взагалі.

Якщо студент у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору навчальної дисципліни, відповідні позиції його індивідуального навчального плану визначаються за пропозиціями гаранта освітньої програми спеціальності і затверджуються розпорядженням директора. Відмова студента виконувати сформований у такий спосіб навчальний план є грубим порушенням навчальної дисципліни і студент відраховується з Університету за невиконання індивідуального навчального плану.