113

Прикладна

математика

Комп'ютерне та математичне моделювання

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

113 Прикладна математика

Комп’ютерне та математичне моделювання

Наші викладачі - висококваліфіковані професіонали, практикуючі фахівці з великим досвідом і стажем, які готові передати Вам свої знання, вміння та надати якісну підготовку здобувачів вищої освіти в галузі математики та статистики, з огляду на специфіку сьогоднішнього ринку праці, національних стандартів і міжнародних вимог.

Професор ЛЬВОВ Геннадій Іванович

Доктор технічних наук

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Завідувач кафедри динаміки та міцності машин

Доцент ЛАРІН Олексій Олександрович

Доктор технічних наук

(гарант магістерської освітньої програми)

Директор навчально-наукового інженерно-фізичного інституту

Професор БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович

Доктор технічних наук

(гарант освітньої програми PhD)

Завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем

Професор КУРПА Лідія Василівна

Доктор технічних наук

Завідувач кафедри прикладної математики

Професор МАРТИНЕНКО Геннадій Юрійович

Доктор технічних наук

Професор кафедри динаміки та міцності машин

Професор МІХЛІН Юрій Володимирович

Доктор фізико-математичних наук

Професор кафедри прикладної математики

Доцент РОЗОВА Людмила Вікторівна

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри динаміки та міцності машин

Професор СИМСОН Едуард Альфредович

Доктор технічних наук

Професор кафедри механіки суцільних середовищ та опору матеріалів

ТИШКОВЕЦЬ Олена Вячеславівна

Кандидат технічних наук

Ст. викладач кафедри механіки суцільних середовищ та опору матеріалів

 

Бакалавр
з прикладної математики

Термін навчання

3 роки 10 місяців / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2020 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
18 060 грн

Конкурсні  предмети ЗНО:

  1. Українська мова – 0,2
  2. Математика – 0,5
  3. Історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія – 0,2
  4. Атестат – 0,1

Мета програми: забезпечення підготовки фахівців у галузі прикладної математики, здатних формулювати, узагальнювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне програмне забезпечення. Означена мета досягається завдяки органічному поєднанню в освіті фундаментальних знань з дисциплінами, що забезпечують можливість їхнього застосування для вирішення задач практичної спрямованості на базі системного підходу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: освітня програма спрямована на підготовку бакалаврів що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, а також розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення.

Навчальний план.

Особливості програми

Проектна форма навчання (за стандартами міжнародної ініціативи CDIO) на основі послідовності виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів дослідницького або практичного спрямування «на замовлення» потенційних роботодавців або за науковим напрямом.

Дуальне навчання в магістратурі на базових підприємствах – поєднання проектного навчання з практикою на провідних фірмах інженерного консалтингу та в IT-компаніях.

Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента.

Можливості до академічної мобільності в університети ЄС (щорічно від 1 місяця до 1 семестру для 2-5 кращих студентів).

Практика та інтернатура студентів в провідних R&D центрах.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники працюють в найбільших українських і світових ІТ компаніях та фірмах інженерного консалтингу дослідниками та інженерами, які займаються проектуванням і розробкою програмного забезпечення, комп’ютерним моделювання різноманітних процесів які формуються в механічних системах та в сучасній техніці нового. Найбільш великий попит на наших випускників мають такі компанії: SoftServe, NIX-solutions, GL, EPAM, «Прогрестех Україна», «BOEING», «BIIR», «SoftInWay», «Актуальна Механіка», «УПЕК» та багато інших.

Дізнатися більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Випускники можуть продовжити освіту на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньопрофесійними або освітньо-науковими програмами.

Що кажуть наші випускники?

Вам цікава думка тих, хто вже отримав освіту за спеціальністю Прикладна математика? Ми дуже цінуємо наших випускників і їх відгуки про нашу роботу. Почитайте їх історії нижче, щоб отримати більш повне уявлення про навчання, подальше працевлаштування, і наскільки знання та навички, набуті в університеті, допомогли їм в житті і в роботі. Ймовірно, відгуки наших випускників надихнуть Вас та допоможуть з вибором спеціальності.

Після навчання на 1 курсі існує вибір наступних освітніх траєкторій (спеціалізацій):

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу

Спеціалізація спрямована на підготовку бакалаврів що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, а також розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення. Конкурентні переваги спеціалізації – це сучасні технології навчання, практика та стипендії країн Євросоюзу, навчання, що відбувається на реальних задачах, працевлаштування в кращих світових компаніях та університетах.

Основні навчальні дисципліни

Комп'ютерні числові симуляції

3D моделювання

Структурний аналіз

Аналітична механіка

Випадкові процеси

Дискретні та нелінійні динамічні процеси

Штучний інтелект

Оптимізація та управління

Інтелектуальний аналіз даних

Автоматизовані системи проектування

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу на сайті кафедри 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Програмне забезпечення системного проектування

Навчання за спеціалізацією кафедри поєднує якісну класичну інженерну освіту з розв’язанням реальних прикладних та наукових задач сучасними засобами.

Основні навчальні дисципліни

Чисельне моделювання в аерогідромеханіці

Аналітична механіка та теорія коливань

Комп'ютерне забезпечення експериментальних досліджень

Моделювання нелінійних динамічних процесів в механіці

Методи оптимального проектування та управління

Спеціальні питання моделювання теплопровідності

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Програмне забезпечення системного проектування на сайті кафедри 

Задоволеність випускників навчанням та підготовкою за спеціальністю

Ми зібрали 14 відгуків випускників різних років випуску

57,2%

★★★★★

35,7%

★★★★

7,1%

★★★

0%

★★

0%

Загальне задоволення навчанням

68,5% (13)

42,9%

★★★★★

35,7%

★★★★

21,4%

★★★

0%

★★

0%

Актуальність спеціальності

68,5% (13)

64,3%

★★★★★

35,7%

★★★★

0%

★★★

0%

★★

0%

Якість навчання зі спеціальності

71,4%

★★★★★

28,6%

★★★★

0%

★★★

0%

★★

0%

Об'єктивність оцінювання знаннь

Як швидко після закінчення університету нашим випускникам вдалося влаштуватися на роботу?

Ще під час дипломного проектування

28.6%

Майже одразу

50%

Протягом року

21.4%

Протягом перших трьох років

Знадобилося більше трьох років

0%

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 113 Прикладна математика

КБ = 0,3×П1 + 0,35×П2 + 0,25×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Сільський 1,02 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл.