113

Прикладна

математика

Комп'ютерне та математичне моделювання

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

113 Прикладна математика

Комп’ютерне та математичне моделювання

“ Applied mathematics is the application of mathematical methods by different fields such as physics, engineering, medicine, biology, finance, business, computer science, and industry. … The term “applied mathematics” also describes the professional speciality in which mathematicians work on practical problems by formulating and studying mathematical models. … “

 «Прикладна математика — це застосування математичних методів у різних галузях, таких як фізика, техніка, медицина, біологія, фінанси, бізнес, інформатика та промисловість. … Термін «прикладна математика» також описує професійну спеціальність, у якій математики працюють над практичними проблемами, формулюючи та вивчаючи математичні моделі. … “ (WikipediA)

комп'ютерне моделювання, аналіз даних, математичні методи, обчислення, computer simulation, AI\ML, data-driven engineering, системи символьної математики, нелінійні процеси, cтатистика, чисельні методи, штучний інтелект, оптимізація, випадкові процеси, машинне навчання, FEM

Бакалавр
з прикладної математики

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Контрактні місця
у 2022 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми “Прикладна математика. Комп’ютерне та математичне моделювання”, спрямован на підготовку бакалаврів що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математики та ІТ для моделювання, аналізу й обробки процесів і явищ в інженерних та інформаційних системах.

Це місток між реальним світом і математичними й обчислювальними моделями. Останнім є основи комп’ютерного моделювання, розробки та використання цифрових близнюків і аватарів, що формує нову еру технологій, а також комунікацій. Важливо підкреслити, що цей міст має двосторонню дорогу, тому прикладні математики є провідниками від реальності до алгоритмів і формул, а також зворотними провідниками від отриманих моделей і математичних закономірностей до реальності.

Особливості програми

ІКМ застосовує в освітньому процесів Проектну форму. Починаючи з 3 курсу є обов'язкові командні проектні роботи - на завданнях запропонованих роботодавцями;

Ми активно співпрацюємо з центрами інженерного консалтингу та ІТ компаніями, які потребують фахівців у галузі обчислень та data science, зокрема залучаємо спікерів-менторів для викладання технологічних дисциплін;

Можливості до академічної мобільності в університети ЄС (щорічно від 1 місяця до 1 семестру для 2-5 кращих студентів), щорічні стипендії Л. Ейлера починаючи з 2001 року.

З 2022 року додаткові стипендії DAAD для студентів старших курсів;

Випускники цієї спеціальності є активними дослідниками, що працюють по всій Європі, 10-15% випускників отримують наукові ступені.

Наші викладачі - висококваліфіковані професіонали, практикуючі фахівці з великим досвідом і стажем, які готові передати Вам свої знання, вміння та надати якісну підготовку здобувачів вищої освіти в галузі математики та статистики, з огляду на специфіку сьогоднішнього ринку праці, національних стандартів і міжнародних вимог.

Професор ЛЬВОВ Геннадій Іванович

Доктор технічних наук

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Професор кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії

Професор ЛАРІН  Олексій Олександрович

Доктор технічних наук

(гарант магістерської освітньої програми)

Директор навчально-наукового  інституту комп’ютерного моделювання

викладає курси: Теорія ймовірностей та математична статистика, Машинне навчання, Моделювання динамічних процесів, Аналіз випадкових процесів та сигналів

Професор КУРПА Лідія Василівна

Доктор технічних наук

Професор кафедри прикладної математики

Професор МІХЛІН Юрій Володимирович

Доктор фізико-математичних наук

Професор кафедри прикладної математики

Професор МАРТИНЕНКО Геннадій Юрійович

Доктор технічних наук

Професор кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії

викладає курси:  Бази даних, Інтелектуальний аналіз даних

Професор СИМСОН Едуард Альфредович

Доктор технічних наук

Професор кафедри механіки суцільних середовищ та опору матеріалів

РОЗОВА Люмила Вікторівна

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженері

викладає курси:  Об’єктно-орієнтоване програмування, Бази даних

ПОТОПАЛЬСЬКА Ксенія Олександрівна

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженері

викладає курси:  Статистика на Phython, Машинне навчання, 3D малювання

ТИШКОВЕЦЬ Олена Вячеславівна

Кандидат технічних наук

Ст. викладач кафедри механіки суцільних середовищ та опору матеріалів

ВЯЗОВИЧЕНКО  Юлія Андріївна

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженері

викладає курси: Математична логіка та структури даних, Нейронні мережі, Методи оптимізації

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Програмне забезпечення системного проектування

Навчання за спеціалізацією кафедри поєднує якісну класичну інженерну освіту з розв’язанням реальних прикладних та наукових задач сучасними засобами.

Основні навчальні дисципліни

Чисельне моделювання в аерогідромеханіці

Аналітична механіка та теорія коливань

Комп'ютерне забезпечення експериментальних досліджень

Моделювання нелінійних динамічних процесів в механіці

Методи оптимального проектування та управління

Спеціальні питання моделювання теплопровідності

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Програмне забезпечення системного проектування на сайті кафедри 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники працюють в найбільших українських і світових ІТ компаніях та фірмах інженерного консалтингу дослідниками та інженерами, які займаються проектуванням і розробкою програмного забезпечення, комп’ютерним моделювання різноманітних процесів які формуються в механічних системах та в сучасній техніці нового. Найбільш великий попит на наших випускників мають такі компанії: SoftServe, NIX-solutions, GL, EPAM, «Прогрестех Україна», «BOEING», «BIIR», «SoftInWay», «Актуальна Механіка», «УПЕК» та багато інших.

Дізнатися більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Випускники можуть продовжити освіту на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньопрофесійними або освітньо-науковими програмами.

Що кажуть наші випускники?

Вам цікава думка тих, хто вже отримав освіту за спеціальністю Прикладна математика? Ми дуже цінуємо наших випускників і їх відгуки про нашу роботу. Почитайте їх історії нижче, щоб отримати більш повне уявлення про навчання, подальше працевлаштування, і наскільки знання та навички, набуті в університеті, допомогли їм в житті і в роботі. Ймовірно, відгуки наших випускників надихнуть Вас та допоможуть з вибором спеціальності.

Задоволеність випускників навчанням та підготовкою за спеціальністю

57,2%

★★★★★

35,7%

★★★★

7,1%

★★★

0%

★★

0%

Загальне задоволення навчанням

68,5% (13)

42,9%

★★★★★

35,7%

★★★★

21,4%

★★★

0%

★★

0%

Актуальність спеціальності

68,5% (13)

64,3%

★★★★★

35,7%

★★★★

0%

★★★

0%

★★

0%

Якість навчання зі спеціальності

71,4%

★★★★★

28,6%

★★★★

0%

★★★

0%

★★

0%

Об'єктивність оцінювання знаннь

Як швидко після закінчення університету нашим випускникам вдалося влаштуватися на роботу?

Ще під час дипломного проектування

28.6%

Майже одразу

50%

Протягом року

21.4%

Протягом перших трьох років

Знадобилося більше трьох років

0%

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 113 Прикладна математика

КБ = 0,3×П1 + 0,35×П2 + 0,25×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Сільський 1,02 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл.