105

Прикладна фізика

та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій

Бакалавр
з прикладної фізики та наноматеріалів

Термін навчання

3 роки 10 місяців / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2020 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
18 060 грн

Конкурсні  предмети ЗНО:

  1. Українська мова – 0,3
  2. Математика – 0,3
  3. Історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія – 0,3
  4. Атестат – 0,1

Мета програми: підготовка фахівців здатних розв’язувати практичні задачі сучасних інноваційних технологій з використанням фундаментальних законів фізики, та спеціальних підходів матеріалознавства, математики, інформаційних технологій і електроніки, розробляти моделі, методики, створювати та експлуатувати відповідне програмне забезпечення і технологічне обладнання.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: спеціальна освіта в галузі фізики твердого тіла та фізичних основ пристроїв електроніки та технологій радіоелектроніки у предметній області аналізу фізичних властивостей та ефектів, які спрямовані на створення нових інноваційних технологій.

Навчальний план.

   

Доцент ЛЕВОН Олена Олександрівна

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

Професор ДОМНІН Ігор Феліксович

Доктор технічних наук

 

Професор ЗУБАРЄВ Євгеній Миколайович

(гарант магістерської освітньої програми 1,9 р.)

Доктор фізико-математичних наук

Старший викладач КОЗЛОВ Сергій Сергійович

 

Професор МАЛИХІН Сергій Володимирович

(гарант магістерської освітньої програми 1,4 р.)

Доктор фізико-математичних наук

Доцент НІКУЛІНА Олена Миколаївна

Кандидат технічних наук

 

Професор ПОД’ЯЧИЙ Юрій Іванович

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент РЕШЕТНЯК Максим Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук

 

Старший викладач РУДЧЕНКО Світлана Олегівна

Кандидат фізико-математичних наук

 

 

.

Особливості програми

Проектно-орієнтована професійна програма за стандартами міжнародної ініціативи CDIO.

Проектне навчання на основі послідовності виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів.

Дуальне навчання на базових підприємствах - науково-дослідних галузевих інститутах.

Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента.

Викладання ряду навчальних дисциплін на англійській мові.

Після навчання на 1 курсі існує вибір наступних освітніх траєкторій (спеціалізацій):

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Інженерія радіоелектронних систем

Випускники за цією спеціалізацією є фахівцями широкого профілю, здатними розробляти різноманітну радіоелектронну та телекомунікаційну апаратуру (від приймачів до великих радіотехнічних дослідницьких систем і систем мобільного та супутникового зв’язку), займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля, розробкою та налагодженням радіотехнічної і радіофізичної апаратури; обслуговування складних радіотехнічних систем; розробка і обслуговування комп’ютерних і комп’ютеризованих систем автоматичного управління; електронних систем енергопостачання, систем мобільного та супутникового зв’язку; дослідження космічного середовища. Підготовка фахівців проводиться сумісно з Інститутом іоносфери НАН і МОН України.

Основні навчальні дисципліни

Мікропроцесорні системи

GRID технології в радіофізиці

Пристрої генерування та формування сигналів

Пристрої прийому сигналів

Бази даних

Напівпровідникова та оптична електроніка

Аналогова та цифрова електроніка

Антени та пристрої НВЧ

Комп'ютерне проектування радіоелектроних систем

Методи і системи обробки сигналів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускник може працювати спеціалістом у галузі ліній та мереж зв’язку, на посаді інженера з програмного забезпечення комп’ютерів, а також інженерно-технічного персоналу в науково-дослідних установах, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого сектору, в організаціях з розробки систем і мереж передачі та обробки даних, фахівецем з телекомунікаційних технологій, системним адміністратором тощо.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Інженерія радіоелектронних систем на сайті кафедри 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини

Основним напрямком підготовки фахівців є дослідження фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробка фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовин. А також поглиблена комп’ютерна підготовка для управління технологічними процесами і синтезом. Студенти отримують знання в галузі фізики твердого тіла, вивчають сучасні методи синтезу новітніх матеріалів, навчаються основам високих технологій наноматеріалів, отримують поглиблену комп’ютерну підготовку для управління синтезом, освоюють методи дослідження властивостей, складу, структури матеріалів та сучасну апаратуру контролю їх якості.

Основні навчальні дисципліни

Фізичні основи нанотехнологій

Неруйнівні методи контролю

Матеріали для біології та медицини

Дефекти кристалічної будови та теорія міцності

Методи структурного аналізу

Технології тонких плівок

Радіаційна стійкість металів

Комп'ютерне проектування радіоелектроних систем

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Після закінчення бакалаврату випускники можуть працювати фахівцями в галузі фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, нанотехнологій і матеріалів, експертом в галузі контролю та оцінки якості матеріалів, технологом нано- та мікроматеріалів, науковцем в галузі прикладної фізики тощо.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини на сайті кафедри 

Приклади студентський дипломних робіт

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали надається особлива підтримка. Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на цю спеціальність, Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

КБ = 0,5×П1 + 0,2×П2 + 0,2×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Галузевий 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський 1,05 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл, для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.

Члени Вченої ради, що знаходяться у зоні ризику, мали можливість відвідати засідання дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365Запрошення з посиланням на конференцію було надіслано на корпоративну пошту, а також в Microsoft Teams. 

Таємне голосування відбулось наступного дня 28.04.2021 р. 

Порядок денний:

  1. Кадрові питання. 
  2. Атестація аспірантів та аналіз стану виконання дисертаційних робіт.  
  3. Аналіз результатів поточної успішності студентів і реалізація заходів зі стимулювання учбової дисципліни. Доповідач: В.М.Конкін 
  4. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
  5. Різне.