105

Прикладна фізика

та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій

“Applied physics is the application of physics to solve scientific or engineering problems. It is usually considered to be a bridge or a connection between physics and engineering.

«Прикладна фізика – це застосування фізики до вирішення дослідницьких, інженерних чи технологічних проблем. Зазвичай, це спеціальність яку можно вважати містком, що зв’язує фізику як науку про явища та процеси з прикладаними задачами створення інноваційної техніки або проривних технологій.» (wikipedia.org)

Бакалавр
з прикладної фізики та наноматеріалів

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

Навчальний план.

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта в галузі фізики твердого тіла та фізичних основ пристроїв електроніки та технологій радіоелектроніки у предметній області аналізу фізичних властивостей та ефектів, які спрямовані на створення нових інноваційних технологій. Дана освітня програма побудована таким чином, що на першому та другому курсах студенти отримують базову підготовку зі спеціальності, що передбачена стандартом України в галузі вищої освіти для цієї спеціальності. 

Структурно-логічна схема освітньої програми

Це фундаментальна глибинна підготовка в галузі фізики, математики, основи інформаційних технологій, спеціальні розділи фізики матеріалів, спеціальні розділи фізичної електроніки, ком’пютерних технологій моделювання фізичних явищ. Починаючи з другого курсу навчання формується в два потоки: 

  1.  загальна обовязкова підготовка зі спеціальності           
  2. одина з вдох вибіркових освітніх траєкторій.

Загальна обовязкова підготовка надає знання в галузі фізики, які спрямовані на приикладні аспекти вивчення фізичних явищ та процесів, які лежать в основі передових інженерних технологій. Обовязкова професійна підготовка подана на рисунку в якості структурно-логічної схеми та забезпечує базу для засвоєння прикладних напрямків, які сформовані в освтніх вибіркових треках.

Особливості програми

Доступ до унікального радіотелекомунікаційного обладнання (доступ до найбільшої станції в Європі щодо зондування космосу)

Використання власного унікального обладнання для створення нанорозмірних структур, яке дозволяє вивчати технології отримання нових матеріалів, сенсорів, імплантів

Потужні наукові зв'язки з інститутами України, Європи та Китаю

Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента: вибіркові спеціальні курси, оригінальні практичні та наукові проекти

   

Доцент ЛЕВОН Олена Олександрівна

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

 КУЗЬМЕНКО Наталія Олексіївна

Кандидат історичних наук

 

Професор ЗУБАРЄВ Євгеній Миколайович

(гарант магістерської освітньої програми 1,9 р.)

Доктор фізико-математичних наук

Старший викладач

КОЗЛОВ Сергій Сергійович

 

Професор МАЛИХІН Сергій Володимирович

(гарант магістерської освітньої програми 1,4 р.)

Доктор фізико-математичних наук

Старший викладач

 РИМАР Сергій Іванович

 

 

Професор ПОД’ЯЧИЙ Юрій Іванович

Кандидат фізико-математичних наук

Професор МОСКАЛЕЦЬ Михайло Васильович

Доктор фізико-математичних наук

 

Старший викладач РУДЧЕНКО Світлана Олегівна

Кандидат фізико-математичних наук

Старший науковий співробітник

 ШИПКОВА Ірина Геннадіївна

Кандидат фізико-математичних наук

 

 КОНОТОПСЬКИЙ Леонід Євгенович

Кандидат фізико-математичних наук

Професор СІПАТОВ Олександр Юрійович

Доктор фізико-математичних наук

 

.

Освітня траєкторія – Інженерія радіоелектронних систем

Випускники є фахівцями широкого профілю, здатними розробляти різноманітну радіоелектронну та телекомунікаційну апаратуру (від приймачів до великих радіотехнічних дослідницьких систем і систем мобільного та супутникового зв’язку), займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля, розробкою та налагодженням радіотехнічної і радіофізичної апаратури; обслуговування складних радіотехнічних систем; розробка і обслуговування комп’ютерних і комп’ютеризованих систем автоматичного управління; електронних систем енергопостачання, систем мобільного та супутникового зв’язку; дослідження космічного середовища. Підготовка фахівців проводиться сумісно з Інститутом іоносфери НАН і МОН України.

Основні навчальні дисципліни

Мікропроцесорні системи

GRID технології в радіофізиці

Пристрої генерування та формування сигналів

Пристрої прийому сигналів

Бази даних

Напівпровідникова та оптична електроніка

Аналогова та цифрова електроніка

Антени та пристрої НВЧ

Комп'ютерне проектування радіоелектроних систем

Методи і системи обробки сигналів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускник може працювати спеціалістом у галузі ліній та мереж зв’язку, на посаді інженера з програмного забезпечення комп’ютерів, а також інженерно-технічного персоналу в науково-дослідних установах, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого сектору, в організаціях з розробки систем і мереж передачі та обробки даних, фахівецем з телекомунікаційних технологій, системним адміністратором тощо.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Освітня траєкторія – Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини

Основним напрямком підготовки фахівців є дослідження фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробка фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовин. А також поглиблена комп’ютерна підготовка для управління технологічними процесами і синтезом. Студенти отримують знання в галузі фізики твердого тіла, вивчають сучасні методи синтезу новітніх матеріалів, навчаються основам високих технологій наноматеріалів, отримують поглиблену комп’ютерну підготовку для управління синтезом, освоюють методи дослідження властивостей, складу, структури матеріалів та сучасну апаратуру контролю їх якості.

Основні навчальні дисципліни

Фізичні основи нанотехнологій

Неруйнівні методи контролю

Матеріали для біології та медицини

Дефекти кристалічної будови та теорія міцності

Методи структурного аналізу

Технології тонких плівок

Радіаційна стійкість металів

Комп'ютерне проектування радіоелектроних систем

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Після закінчення бакалаврату випускники можуть працювати фахівцями в галузі фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, нанотехнологій і матеріалів, експертом в галузі контролю та оцінки якості матеріалів, технологом нано- та мікроматеріалів, науковцем в галузі прикладної фізики тощо.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Приклади студентський дипломних робіт

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали надається особлива підтримка. Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на цю спеціальність, Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

КБ = 0,5×П1 + 0,2×П2 + 0,2×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Галузевий 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський 1,05 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл, для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.